Вступ на 1-й курс за дипломом молодшого спеціаліста

admission_400x230.jpg

Вступ на 1 курс за дипломом молодшого спеціаліста

Якщо ви закінчили коледж чи технікум та одержали диплом молодшого спеціаліста, ви маєте право вступати на основі свого диплома до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на перший курс, але навчатись за скороченою програмою – 3 роки, замість 4. Ви будете вступати на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти.

Оскільки обрана вами спеціальність (161 Хімічні технології та інженерія) у КПІ ім. Ігоря Сікорського» входить до Додатку 2 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2019 році, ви маєте право скласти вступні випробування з предметів, потрібних для вступу, або перезарахувати оцінки, одержані на Зовнішньому незалежному оцінюванні, якщо ви його складали, й претендувати на місця за державним замовленням.

Пам’ятайте – якщо ви будете складати екзамени у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», вам потрібно подати документи з 10 липня по 22 липня включно! Екзамени будуть відбуватись у період з 23 до 25 липня. Не впустіть можливість!

Перейти на сайт приймальної комісії

Переглянути перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошено набір на освітній ступінь бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» в 2019 році

Переглянути перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних фахових випробувань) при вступі на основі здобутого ОКР «молодший спеціаліст»

Переглянути правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2019 році

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2019 році

Free Joomla! template by L.THEME