Аннонсы

«Химия и современные технологии»

0fSknVSGgl3344

24-26 апреля 2019 года на базе ГВУЗ УГХТУ состоится ІХ Международная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Химия и современные технологии».

 Тезисы докладов принимаются до 29.03.2019 включительно. 

Языки конференции: украинский, русский, английский.

 

Список секцій:

 • Неорганическая химия, технология неорганических веществ и промышленная экология
 • Химия и технологыя воды
 • Электрохимия
 • Органическая химия, технология органических веществ и фармацевтических препаратов
 • Химия и технология горюче-смазочных и полимерных материалов
 • Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов
 • Аналитическая химия, химическая технология пищевых добавок и косметических средств
 • Биотехнология
 • Безопасность жизнедеятельности, охрана труда и гражданской защите
 • Компьютерное моделирование и системы управления
 • Энергетика, машиностроение и материаловедение
 • Направления совершенствования систем управления промышленными предприятиями
 • Духовные истоки современного общества

 Для просмотра подробной информации нажмите здесь

 

«Современные электрохимические технологии и оборудование»

5656

Белорусский государственный технологический университет приглашает принять участие в работе Международной научно-технической конференции «Современные электрохимические технологии и оборудование».

 

Конференция будет проводиться в период с 13 по 17 мая 2019 г. в Белорусском государственном технологическом университете.

 

Подача тезисов до 15.03.2019 г.

 

Рабочие языки конференции: русский, английский.

 

Тематика конференции:
• Гальванотехника и обработка поверхности
• Химические источники тока 
• Защита от коррозии
• Электрохимический синтез
• Электрохимия и нанотехнологии
• Химия и технология наноматериалов

Для просмотра подробной информации нажмите здесь

«Сучасні технології у промисловому виробництві (СТПВ-2019)»

977370 161353702

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій Сумського державного університету запрошує взяти участь у роботі VI Всеукраїнської науково-технічної конференції «Сучасні технології у промисловому виробництві (СТПВ-2019)».

 

Робочі мови конференції: українська, англійська.

 

Тези доповідей подаються до 18.03.2019 р.

 

Конференція відбудеться 16-19 квітня 2019 р.

 

Серед тематичних напрямів конференції є наступні:
– стандартизація і управління якістю у промисловому виробництві;
– термічна і хіміко-термічна обробка заготовок, особливості процесів та технологій;
– технологія неметалевих матеріалів;
– сучасні та прогресивні матеріали і технології;
– методологічні засади охорони праці на виробництві;
– екологічні проблеми промислових регіонів України;
– оцінювання екологічних ризиків виробничих об’єктів;
– екобезпечні, ресурсозбережні технології промислового виробництва;
– синтез нітрогенвмісних гетероциклів;
– кінетика хімічних реакцій;
– електрохімічні процеси в сучасному виробництві;
– дисперсні сорбенти у природоохоронних технологіях.

Для перегляду детальної інформації натисніть тут

“Хімічна технологія та інженерія – 2”

logo cte2 site uk

24-28 червня 2019 року у Львові відбудеться 2-га Міжнародна наукова конференція “Хімічна технологія та інженерія – 2”.

 

Подання реєстраційних заявок та тез доповідей до 15 березня 2019 року.

 

Секції:
Комп`ютерне моделювання в хімічній технології та інженерії
Розвиток, енерго- та ресурсозбереження в хімічній та харчовій технологіях
Інноваційні технології в хімічній та харчовій промисловостях
Оптимізація біохімічних процесів та біоінженерія
Зелена хімія
Альтернативні та нетрадиційні джерела енергії
Екологія і сталий розвиток. Охорона навколишнього середовища

Для перегляду детальної інформації натисніть тут

Free Joomla! template by L.THEME