Вступ на 1-й курс за дипломом молодшого спеціаліста

admission_400x230.jpg

Якщо ви закінчили коледж чи технікум та одержали диплом молодшого спеціаліста, ви маєте право вступати на основі свого диплома до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на перший курс, але навчатись за скороченою програмою – 3 роки, замість 4. Ви будете вступати на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти.

У 2021 році на кафедрі ТНР, В та ЗХТ відсутній набір на перший курс на основі диплому молодшого спеціаліста.


Перейти на сайт приймальної комісії

Переглянути перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошено набір на освітній ступінь бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» в 2021 році

Переглянути перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних фахових випробувань) при вступі на основі здобутого ОКР «молодший спеціаліст»

Переглянути правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2021 році

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2021 році

Free Joomla! template by L.THEME