Матеріально-технічне забезпечення

Лабораторний і аудиторний фонд

 

У навчальному процесі при проведенні НДРС використовуються такі лабораторії:

img 1706

Лабораторія №153-4

№ 152/153-4 (191,6 м2) – призначена, в основному, для навчальних цілей а саме для виконання лабораторного практикуму з дисциплін: «Прикладна хімія» для 2-х груп спеціальності 1 курсу; «Технічний аналіз, стандартизація, сертифікація та управління якістю продукції у галузі» для 2-х груп спеціальності 2 курсу; «Загальна хімічна технологія» для студентів ХТФ, ІХФ, очної і заочної форм навчання;

Переглянути більше фотографій лабораторії

 

img 1682

Лабораторія №162-4

№ 162-4 (180 м2) – навчальна лабораторія, в якій проводяться лабораторні заняття з дисциплін «Хімічна технологія неорганічних речовин», "Теоретичні основи хімії і технології водопідготовки" (2, 3 курс); "Технологія і обладнання підготовки питної і технічної води", "Технологія і обладнання очищення стічних вод" (1 курс, магістри), а також лабораторний практикум з дисципліни «Технологія каталізаторів і каталітичних процесів», «Адсорбція, адсорбенти та каталізатори на їх основі» (1 курс, магістри). Окрім того, в лабораторії постійно працюють студенти-дипломники, магістранти та аспіранти. Також в лабораторії працюють співробітники та викладачі кафедри (разом із студентами та учнями МАН) в рамках НДР та НДРС. З 2010 р. в лабораторії працює навчально-демонстраційна установка із ультрафільтрації води, фільтрації і іонного обміну;

Переглянути більше фотографій лабораторії

 

img 1696

Лабораторія №157-4

№ 157-4 (67,8 м2) – навчально-комп'ютерна лабораторія, в якій розташовані два термоаналізатора (дериватографа), один з яких фізично і програмно поєднано з персональним комп'ютером. Тут проводяться заняття з дисциплін: «Ком’пютерні технології в процесах неорганічних виробництв та водоочищення», «Проектування виробництв неорганічних речовин», «Комп'ютерна обробка інформації», «Прикладні розділи ХТНР», «Інформаційне забезпечення наукових досліджень», «Загальгна хімічна технологія». В лабораторії також виконуються розрахунки і креслення в ході СРС при виконанні студентами спеціальності курсових і дипломних проектів і робіт. Персональні комп'ютери (ПК) також використовуються співробітниками кафедри і НДЛ для наукових і прикладних розрахунків;

Переглянути більше фотографій лабораторії

 

img 1776

Лабораторія 100-4

№100-4 (102,2 м2) – навчальна лабораторія з фізико-хімічних методів аналізу (насичена прецизійним обладнанням) використовується при проведенні НДРС, лабораторного практикуму з дисципліни «Прецизійні методи аналізу неорганічних речовин», виконанні дипломних та магістерських робіт, дисертацій;

Переглянути більше фотографій лабораторії

 

img 1726

Аудиторія №150-4

№ 150-4 (39,2 м2) – аудиторія ім. О.С.Плигунова, яка закріплена за кафедрою ТНР, В та ЗХТ. Використовується у другій половині дня для проведення семінарів, засідань кафедри, для консультування з навчальних дисциплін, курсового та дипломного проектування, презентацій магістерських дисертацій;

Переглянути більше фотографій аудиторії

 

img 1752

Лабораторія №039-4

№ 039-4 (80 м2) – науково-дослідна лабораторія з вирішення сучасних і перспективних проблемних питань ХТНР. Використовується для проведення НДРС, роботи аспірантів, лабораторного практикуму з дисципліни «Іноваційні неорганічні технології», при виконанні дипломних та магістерських робіт. В лабораторії працюють аспіранти та викладачі кафедри в рамках НДР та НДРС;

Переглянути більше фотографій лабораторії

 

img 1738

Лабораторія №018-4

№018-4 (80 м2) – наукова лабораторія дослідницького спрямування з рядом унікальних експериментальних установок. Використовується для проведення НДРС в рамках наукових студентських гуртків «Нанохімія» та «Наноматеріали, нанотехнологія», лабораторних практикумів з дисциплін «Теоретичні основи, технологія і обладнання каталітичних та адсорбційних процесів», «Інноваційні неорганічні технології», а також для виконання НДР, докторських, кандидатських і магістерських дисертацій;

Переглянути більше фотографій лабораторії

 

img 1764

Лабораторія №225-4

№225-4 (29,4 м2) – лабораторія використовується для виконання НДР, кандидатських і магістерських дисертацій, лабораторних практикумів з дисциплін «Адсорбція, адсорбенти та каталізатори на їх основі», «Теоретичні основи, технологія і обладнання каталітичних процесів» і «Теоретичні основи, технологія і обладнання адсорбційних процесів», також в рамках студентського гуртка «Нанохімія».

Переглянути більше фотографій лабораторії

 

 

Лабораторні прилади

 

Оснащення лабораторій кафедри ТНР, В і ЗХТ обладнанням: 

portlabph102

рН-метр Portlab 102

 • рН-метр Portlab 102 з комбінованим електродом і комп'ютерним керуванням;

 

i 160mi

Іономір И-160МИ

 • іономір И-160МИ застосовується для потенціометричного вимірювання (прямого і непрямого) активності водневих іонів (pH), активності і концентрації інших одновалентних і двовалентних аніонів і катіонів (pX), вимірювання окисно-відновних потенціалів (Eh) і температури у водних розчинах. Іономір надає результати вимірювань в цифровій формі і у вигляді аналогового сигналу напруги постійного струму;
 • Portlab 202 для вимірювання провідності водних розчинів;
 • Dist-І – кондуктомер-солемір, призначений для вимірювання солевмісту до 9,9 г/дм3;
 • Dist-2 – кондуктомер-солемір, призначений для вимірювання солевмісту до 1 г/дм3;
 • газовий хроматограф «ЦВЕТ-500»;
 • іонний хроматограф «ЦВЕТ-3006», призначений для аналізу сумішей аніонів і катіонів в струмопровідних рідких середовищах, використовується для аналізу мікродомішок (в наукових дослідженнях), а також при виконанні курсових робіт з НДРС;
 • п’ять газоаналізаторів: 123 ФА – 2 шт.: 121 ФА 01 – 2шт.; 102 ФА 01М –1 шт.;

aa

Derivatograf-Q-1500D

 • термоаналізатори виробництва Угорського оптичного заводу «MOM» Derivatograf-Q та Derivatograf-Q-1500D. Призначені для дослідження кінетичних і термодинамічних параметрів фазових і хімічних перетворень, для визначення теплофізичних властивостей речовин, для якісного і кількісного аналізу механічних сумішей декількох речовин та ін.;
 • спектрофотометр «Спекорд М-80» (виробництво Німеччіни) служить для вимірювання ІЧ-спектрів пропускання і відображення;
 • спектрофотометри «Спекорд М-40», спектрофотометри СФ-4А і СФ-20 призначені для вимірювання електронних спектрів в УФ і видимій областях.
 • спектрофотометр Portlab 501 (Англія), зняття спектрів в діапазоні 320-900 нм;
 • спектрофотометр UV-5800PC зняття спектрів в діапазоні 190-1100 нм;

366441222 w640 h640 unico 2150

Спектрофотометр UNICO 2150

 • спектрофотометр UNICO 2150;

101

Спектрофотометр ULАB 101

 • спектрофотометри ULАB 101 - 2 шт;
 • аквадистилятор електричний ДЭ-04М;
 • бідистилятор електричний MICROmed DE-5C;
 • піч муфельна СНО 12/1100 И4А;

home pechi

Піч муфельна СНО 12/1300 И4А

 • піч муфельна СНО 12/1300 И4А;
 • ваги KERN аналітичні ABJ 80-4NM (2-й кл.,НМЗ 83 г.ц.д.0,0001 г.), з метрологічною повіркою;
 • шафа сушильна вакуумна СВ-50;
 • вакуумний насос ROBINAIR;

Balanza Analítica Citizen CX22 BAC200546

Аналітичні ваги Citizen CX 220

 • аналітичні ваги Citizen CX 220
 • аналізатор вольтамперометрічний АВА-3 з методиками аналізу, персональним комп'ютером та ліцензійною ОС Windows;
 • система BMS 6 для визначення БСК;
 • дезінфекційно-миюча машина PG 8583;

mp516 600x600

Оксиметр лабораторний з магнiтною мiшалкою MP 516 ULAB

 • оксиметр лабораторний з магнiтною мiшалкою MP 516, ULAB;

TB1000

Турбідиметр NTU CyberScan Delux TB 1000

 • турбідиметр NTU CyberScan Delux TB 1000 з аксесуарами;
 • іономір И-160 МИ з електродами 2 шт;
 • вологомір грунту МГ-44;
 • термогігрометр TESTO 608 H-1.

У розпорядженні дослідників і студентів на кафедрі є також: сучасні електронні ваги (технохімічні та аналітичні), рентгенівський спектрометр СПЕКТРОСКАН, прилади для визначення концентрацій іонів металів, якості нафтопродуктів, рН-метри, фотоелектроколориметри, титратори, диспергатори ультразвукові УЗДН-2Т (2 шт.), оптичні мікроскопи, рефрактометри, седиментограф та ін., які на 100% забезпечують проведення поточних НДР, курсових (з НДРС), дипломних і магістерських робіт.

Free Joomla! template by L.THEME