audit_418el7b_400x230.jpg

Дисципліни для магістратури ОПП

Вибіркові дисципліни:

Каталог кафедри ТНР, В та ЗХТ містить анотований перелік вибіркових навчальних дисциплін циклу підготовки програми «Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення».

Студенти 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти обирають освітні компоненти (ОК)/ навчальні дисципліни (НД) згідно навчального плану на другий семестр першого року підготовки за ОПП.

Зі всіма аспектами щодо реалізації права студентів на вибір дисциплін можна ознайомитися в Положенні про порядок реалізації студентами хіміко-технологічного факультету права на вільний вибір навчальних дисциплін.

Переглянути каталог кафедри ТНР, В та ЗХТ

 

 

Дисципліни, що викладаються співробітниками кафедри:

1. Технологія та обладнання одержання питної та технічної води

Інформація для дистанційного навчання

ПНД

РНП КМ

РНП КМ (Курсова робота)

Методичні вказівки до лабораторних робіт

Методичні вказівки до практичних занять

Практикум. Частина 1 (навчальний посібник)

Практикум. Частина 2 (навчальний посібник)

Конспект лекцій

Відео лабораторних робіт

2. Хімія, технологія та обладнання очищення стічних вод

ПНД

РНП КМ

Методичні вказівки до лабораторних робіт

Лабораторний практикум (навчальний посібник)

Лабораторна робота №2 (відео)

3. Хімічна технологія каталізаторів та каталітичних процесів

Інформація для дистанційного навчання

ПНД

РНП КМ

4. Адсорбція, адсорбенти та каталізатори на їх основі

ПНД

РНП КМ

РНП КМ (Курсова робота)

5. Прецизійні методи аналізу неорганічних речовин

Інформація для дистанційного навчання

ПНД

РНП КМ

6.Технологічне проектування виробництв неорганічних речовин та водоочищення

ПНД

РНП КМ

7. Теорія процесів виробництв неорганічних речовин

ПНД

РНП КМ

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (навчальний посібник)

8. Комп'ютерні технології

ПНД

РНП КМ

9. Наукова робота за темою магістерської дисертації

Інформація для дистанційного навчання

РНП КМ (Основи наукових досліджень)

РНП КМ (НДР за темою магістерської дисертації)

10. Виконання магістерської дисертації

Методичні вказівки до виконання магістерської дисертації

Free Joomla! template by L.THEME