Наукові теми та результати

Тема НДР: «Сенсорні засоби моніторингу довкілля та технологічні засади очищення водного середовища на основі новітніх нанодисперсних адсорбційних матеріалах», 2209п

Керівник НДР: Лінючева Ольга Володимирівна

Відповідальний виконавець: Донцова Тетяна Анатоліївна

Терміни виконання: початок – 01.01.2019 р., закінчення – 31.12.2021 р.

 

Короткий зміст:

Об'єкт дослідження: новітні каталітично активні композиційні адсорбційні матеріали на основі нанодисперсних оксидів для засобів в системах безеталоного моніторингу та очищення водного середовища природного та техногенного походження.

Предмет дослідження: фізико-хімічні закономірності адсорбції полютантів різного генезису з водних та повітряних систем новітніми нанокомпозиційними матеріалами; метрологічні характеристики газових сенсорних систем та технологічні параметри адсорбційного очищення вод різного походження.

  

 liniucheva

Лінючева Ольга Володимирівна

Мета полягає у розробці технологічних засад очищення водного середовища від полютантів антропогенного походження та створення сенсорних засобів моніторингу екологічної безпеки та ефективності таких технологій на основі новітніх нанодисперсних металоксидних адсорбентів.

Завдання, на вирішення яких спрямовано проект:

  • розробка технологічних засад одержання новітніх адсорбційних наноматеріалів (нанокомпозіційних магнітокерованих сорбентів, нанокомпозитів з каталітичними, і фотокаталітичними властивостями на основі матриць тощо);
  • виявлення механізмів та розробка технологічних засад взаємодії запропонованих наноматеріалів з речовинами-полютантами на фоні багатокомпонентної їх суміші;
  • розробка мініатюрних електрохімічних сенсорів кисню, газів-полютантів та газів, що є продуктами їх технологічної деструкції, з застосуванням нових нанодисперсних матеріалів з високою хімічною спорідненістю до названих сполук;
  • розробка методу безеталонного моніторингу кисню, як одного з основних агентів технологій знешкодження органічних речовин у стічних водах, для підвищення стабільності функціонування вимірювальної системи за присутності широкого спектру полютантів, які здатні отруювати каталізатори сенсорів;
 

dontsova3

Донцова Тетяна Анатоліївна

  • наукове обгрунтування ефективної, економної, екологічно досконалої схеми кондиціювання стічних вод до вимог їх скидання або повторного використання в промисловості;
  • створення комплексу технологічних процесів очищення стічних вод та контролю їх безпечності й ефективності з застосуванням нових адсорбційних наноструктурованих матеріалів.

Free Joomla! template by L.THEME