Вступ на 1-й курс за сертифікатами ЗНО

admission_400x230.jpg

Спеціальність 161:
ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ 

Освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти. Ваше навчання в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» буде тривати 4 роки. За результатами ви одержите диплом про повну вищу освіту та право подовжити освіту на наступному рівні – у магістратурі.

Переглянути інформацію про освітню програму

 

Дати вступної кампанії 2021 може бути змінено через карантин!

Утверджено нові терміни та умови проведення вступної кампанії. З 1 липня 2021 року розпочинається реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження необхідних документів. Прийом заяв та документів для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, триватиме з 14 по 23  липня 2021 року

Переглянути детальну інформацію про терміни та умови

Для абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти вступ відбувається за сертифікатами ЗНО 2021, 2020, 2019, 2018 років (з української мови 2021 року або української мови та літератури 2018, 2019 або 2020 років, з математики та інших предметів 2018, 2019, 2020 або 2021 років).

Конкурсні предмети:
1. Українська мова
2. Математика  
3. Хімія, або Біологія, або Фізика, або Іноземна мова, або Географія, або Історія України

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ПК,

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого конкурсних предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з третього конкурсного предмета; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення cереднього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (згідно Додатку 5 до Умов прийому), ПК – бал за успішне закінчення системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського за шкалою від 100 до 200 балів (нараховується відповідно до окремого Положення).

 

Для спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія конкурсний бал розраховується наступним чином:

Конкурсний бал (КБ) = 0,25*ЗНОукр. мова + 0,5*ЗНОматем. + 0,2*ЗНОхімія або інший предмет з перел. + 0*А + 0,05*ПК.

 

Для участі у відборі конкурсний бал повинен становити не менше 125 балів.

 

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Міністерства молоді та спорту України), зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів під час вступу на спеціальності, яким надається особлива підтримка (Додаток 2 до Умов прийому) останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200. Інформацію про них Приймальна комісія отримує з ЄДЕБО.

Учасникам Всеукраїнської олімпіади КПІ ім. Ігоря Сікорського для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Додаток 2 до Умов прийому) (в разі її проведення), можуть нараховуватись додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета під час розрахунку конкурсного бала в КПІ ім. Ігоря Сікорського в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище ніж 200 балів за предмет.

 

Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

  • для спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2, оскільки згідно Додатку 2 до Умов прийому вона входить до списку спеціальностей, яким надається особлива підтримка;
  • для спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія СК дорівнює 1,05, оскільки вона входить до Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207. СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

Детальніше про сільський коефіцієнт (СК)

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія входить до галузевого переліку важливих для держави спеціальностей, тому за умови подачі заяви з першим або другим пріоритетом, конкурсний бал збільшується на 2% (множиться на 1.02).

Вступники можуть подати до п'яти заяв на місця державного та регіонального замовлення і до тридцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

Перехід на сайт приймальної комісії

Якщо ви щойно закінчили школу, вже одержали документ про повну загальну середню освіту та складаєте або вже склали Зовнішнє незалежне оцінювання, саме час обрати майбутню професію. Ви будете вступати на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти. Ваше навчання в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» буде тривати 4 роки. За результатами ви одержите диплом про повну вищу освіту та право подовжити освіту на наступному рівні – у магістратурі.

 

Переглянути перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань, творчих конкурсів)

Переглянути положення про подання і розгляд апеляцій вступників

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2021 році

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти

Положення про випускників системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського, які досягли особливих успіхів у навчанні

Перелік конкурсних пропозицій КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2021 році

Вартість навчання у 2021/2022 навчальному році

Free Joomla! template by L.THEME