Вступ на 1-й курс за сертифікатами ЗНО

admission_400x230.jpg

Спеціальність 161:
ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ 

Освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти. Ваше навчання в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» буде тривати 4 роки. За результатами ви одержите диплом про повну вищу освіту та право подовжити освіту на наступному рівні – у магістратурі.

Дати вступної кампанії 2020 може бути змінено через карантин!

Утверджено нові терміни та умови проведення вступної кампанії. З 1 серпня 2020 року розпочинається реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження необхідних документів. Прийом заяв та документів для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, триватиме з 13 по 22  серпня 2020 року

Переглянути детальну інформацію про терміни та умови

Для абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти вступ відбувається за сертифікатами ЗНО 2020, 2019, 2018, 2017 років.

Конкурсні предмети:
1. Українська мова та література 
2. Математика  
3. Хімія або Біологія або Фізика 

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ПК,

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого конкурсних предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з третього конкурсного предмета; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення cереднього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (згідно Додатку 5 до Умов прийому), ПК – бал за успішне закінчення системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського за шкалою від 100 до 200 балів (нараховується відповідно до окремого Положення).

 

Для спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія конкурсний бал розраховується наступним чином:

Конкурсний бал (КБ) = 0,25*ЗНОукр. мова та літ. + 0,35*ЗНОматем. + 0,35*ЗНОхімія або біол. або фіз. + 0*А + 0,05*ПК.

 

Для участі у відборі конкурсний бал повинен становити не менше 125 балів.

 

Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

  • ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (спеціалізації, освітні програми), які передбачені в Додатку 2 до Умов прийому, та 1,00 в інших випадках (спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія входить до списку спеціальностей, яким надається особлива підтримка);
  • СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 - для спеціальностей, передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка); СК 1,00 - в інших випадках. Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207. СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

Детальніше про сільський коефіцієнт (СК)

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія входить до галузевого переліку важливих для держави спеціальностей, тому за умови подачі заяви з першим або другим пріоритетом, конкурсний бал збільшується на 2% (множиться на 1.02).

Перехід на сайт приймальної комісії

Якщо ви щойно закінчили школу, вже одержали документ про повну загальну середню освіту та складаєте або вже склали Зовнішнє незалежне оцінювання, саме час обрати майбутню професію. Ви будете вступати на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти. Ваше навчання в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» буде тривати 4 роки. За результатами ви одержите диплом про повну вищу освіту та право подовжити освіту на наступному рівні – у магістратурі.

 

Переглянути перелік конкурсних предметів, спеціальностей, груп спеціалізацій та вагових коефіцієнтів

Переглянути перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань, творчих конкурсів)

 Переглянути положення про подання і розгляд апеляцій вступників

 Наказ про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти

Положення про випускників системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського, які досягли особливих успіхів у навчанні

Перелік конкурсних пропозицій КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2020 році

Вартість навчання у 2020/2021 навчальному році

Free Joomla! template by L.THEME