Open menu

Гурток «Нанохімія»

Гурток «Нанохімія»

гурток3

Науковий студентський гурток «Нанохімія» засновано 15 вересня 2011 року Наказом ректора за номером 1-196. Його керівником призначено доцента кафедри ТНР, В та ЗХТ, кандидата хімічних наук Іваненко Ірину Миколаївну.

Основним завданням студентського наукового гуртка «Нанохімія» є зацікавлення та залучення студентів хіміко-технологічного факультету до активної науково-дослідної роботи. Метою ж гуртка є самостіна, але за беспосередньої участі керівника, експериментальна робота студентів та оприлюднення її основних результатів шляхом прийняття участі у Всеукраїнських та Міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, опублікування статей в фахових та міжнародних виданнях, що цитуються наукометричними базами.

В різні роки чисельність гуртка коливалась від 7 до 30 студентів одночасно. За 7,5 років існування гуртка його учасниками було прийняло участь у більш ніж 25 Міжнародних та 15 Всеукраїнських конференціях з публікацією  близько 120 тез доповідей та 30 статей.

Серед наукових тематик, якими займаються члени гуртка «Нанохімія»:

 • Синтез, адсорбційні та фотокаталітичні властивості нанокомпозитів на основі ТіО2;
 • Синтез та функціоналізація нанорозмірних електрокаталізаторів на основі модифікованого активного вугілля;
 • Дослідження фотокаталітичного розкладання азобарвників модифікованими нанооксидами вуглецевими адсорбентами;
 • Розробка новітніх нанодисперних каталізаторів на основі Ni-, Co-шпінелей та їх композитів;
 • Адсорбційне вилучення йоду нанокомпозитами на основі активованого вугілля;
 • Вилучення міді з водних розчинів нанокомпозитними вуглецевими адсорбентами;
 • Адсорбційне вилучення фенолу нанокомпозитами на основі активованого вугілля та вуглецевих нанотрубок;
 • Синтез нанодисперсних магнітних адсорбентів;
 • Синтез та дослідження фотокаталітичної активності нанодисперсного оксиду цинку;
 • Синтез та дослідження фотокаталітичної активності  нанокомпозитів на основі оксиду цинку та оксиду стануму;
 • Синтез модифікованого нанорозмірного оксиду титана та дослідження його структурно-адсорбційних властивостей;
 • Синтез нанодисперсних нікелевих феритів та композитів на їх основі та багато інших.

Free Joomla! template by L.THEME