Лабораторії

campus_400x230.jpg
100-4-400x230.jpg

Лабораторія №100-4

№ 100-4 (102,2 м2) – навчальна лабораторія з фізико-хімічних методів аналізу насичена прецизійним обладнанням використовується при проведенні НДРС, лабораторного практикуму з МНД, дипломного проектування та магістерських робіт.
153-4-400x230.jpg

Лабораторія №153-4

№ 153-4 (191,6 м2) – призначена, в основному, для навчальних цілей. Технічний аналіз та контроль виробництва для 2-х груп спеціальності 2 курсу, лабораторний практикум з загальної хімічної технології (ЗХТ) для студентів ХТФ, ІХФ, ФБТ, ТЕФ очної і заочної форм навчання.
157-4-400x230.jpg

Лабораторія №157-4

№ 157-4 (67,8 м2) – навчально-комп’ютерний класс (21 комп’ютер класу Pentium I-IV), в якому одночасно розташовані два дериватографи. Тут проводяться заняття з курсу “Алгоритмізація розрахунків у ХТНР”, “Проектування у ХТНР”, альтернативних дисциплін та розрахунків студентами спеціальності з курсового (по ХТНР, основах проектування, НДРС) та дипломного проектування. ПК також використовуються співробітниками кафедри і НДЛ для наукових і прикладних розрахунків.
162_4-400x230.jpg

Лабораторія №162-4

№ 162-4 (180 м2) – навчальна лабораторія, в якій проводяться лабораторні заняття з хімічної технології неорганічних речовин, основ водопідготовки та очистки стічних вод для студентів 3 – 5 курсів спеціальності 091602, а також лабораторний практикум з курсу технології каталізаторів (5 курс). Окрім того, в лабораторії постійно працюють студенти-дипломники та магістранти. також в лабораторії працюють співробітники та викладачі кафедри (разом із студентами).

Free Joomla! template by L.THEME