Open menu

Теми бакалаврських дипломних проекті/ робіт за 2019 рік

Напрям 6.051301 – Хімічна технологія (161 Хімічні технології та інженерія)

Група  ХН-51

№ п.п.

Прізвище, ім’я, по батькові

Тема дипломного проекту (роботи)

Посада, прізвище керівника

1

Балог Оксана Валеріївна

Відділення кислотоутворення виробництва нітратної кислоти

доц. Концевой А.Л.

2

Басінських Наталія Геннадіївна

Відділення виробництва аміачної води цеху синтезу аміаку

доц. Концевой А.Л.

3

Биць Олена Віталіївна

Відділення очищення фенол-вмісних стічних вод

доц. Іваненко І.М.

4

Блажчук Іван Олегович

Відділення підготовки питної води для харчової промисловості

ас. Феденко Ю.М.

5

Бриченко Анастасія Юріївна

Відділення попередньої підготовки води для теплоелектроцентралі

ас. Кримець Г.В.

6

Вальтер Ксенія Андріївна

Відділення очищення води фотокаталітичним методом

доц. Донцова Т.А.

7

Дрікер Юхим Дмитрович

Відділення знесолення артезіанської води для побутових потреб

ст. викл. Обушенко Т.І.

8

Казначеєв Олександр Сергійович

Відділення очищення стічних вод від іонів важких металів

ст. викл. Обушенко Т.І.

9

Куриленко Віктор Сергійович

Реконструкція станції біохімічного очищення стічних вод

доц. Толстопалова Н.М.

10

Ліннік Марина Валеріївна

Попереднє очищення води для підживлення теплових мереж

доц. Концевой С.А.

11

Мамчич Юлія Русланівна

Відділення глибокого знесолення води методом іонного обміну

ст. викл. Лапінський А.В.

12

Мирко Леонід Ігорович

Відділення нанофільтрації води для підживлення тепломереж

доц. Концевой С.А.

13

Нагаєвська Софія Дмитрівна

Відділення знесолення води зворотньоосмотичним методом

ст. викл. Лапінський А.В.

14

Осьмук Марія Петрівна

Відділення підготовки пом’якшеної води нанофільтрацією

доц. Косогіна І.В.

15

Павленко Наталія Андріївна

Відділення підготовки води коагуляційним методом

доц. Прокоф’єва Г.М.

16

Пода Марія Юріївна

Відділення знесолення води методом іонного обміну

ас. Кримець Г.В.

17

Руденко Вероніка Геннадіївна

Технологічна схема очищення стічних вод з перехресним рухом адсорбенту

доц. Іваненко І.М.

18

Скіп Олексій Андрійович

Відділення підготовки води для ін’єкцій

ст. викл. Янушевська О.І.

19

Собченко Віта Вікторівна

Відділення попереднього очищення природної води

Доц. Толстопалова Н.М.

20

Тивоненко Артем Вікторович

Відділення синтезу композиційного сорбенту на основі активованого вугілля

доц. Донцова Т.А.

21

Ткачук Олена Олегівна

Технологічна схема очищення стічних вод з послідовним введенням адсорбенту

доц. Іваненко І.М.

22

Шворак Олексій Вікторович

Відділення синтезу магнітного сорбенту з відходів глиноземних виробництв

доц. Супрунчук В.І.

23

Юренева Ольга Олегівна

Відділення попереднього очищення води для потреб теплоелектроцентралі

ст. викл. Лапінський А.В.

 

Завантажити перелік у форматі .pdf.

 

Напрям 6.051301 – Хімічна технологія (161 Хімічні технології та інженерія)

Група  ХН-г62-2

№ п.п

Прізвище, ім’я, по батькові

Тема дипломного проекту (роботи)

Посада, прізвище керівника

1

Гуцул Христина Ростиславівна

Відділення очищення води для виробництва водню

доц. Прокоф’єва Г.М.

2

Кикавець Наталія Володимирівна

Відділення випарювання виробництва натрію гідроксиду

 доц. Супрунчук В.І.

3

Курпіта Артур Віталійович

Відділення підготовки повітря для полум’яного гідролізу SiF4 виробництва діоксиду кремнію

ст. викл. Янушевська О.І.

4

Сторчак Ірина Сергіївна

Відділення освітлення розчину натрію хлориду для виробництва натрію гідроксиду

доц. Прокоф’єва Г.М.

5

Якимечко Микола Миколайович

Відділення розділення повітря кріогенним методом

ас. Кримець Г.В.

Завантажити перелік у форматі .pdf.

 

Напрям 6.051301 – Хімічна технологія (161 Хімічні технології та інженерія)

Група  ХН-зп61

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові студента

Тема дипломного проекту

Керівник дипломного проекту

1.

Авдєєва Вікторія Олександрівна

Відділення розділення повітря

доц. Концевой А.Л.

2.

Восінська Вікторія Станіславівна

Відділення грануляції у виробництві амонійної селітри

доц. Прокоф’єва Г.М.

3.

Попіч Аліна Валеріївна

Відділення випарювання у виробництві амонійної селітри

доц. Іваненко І.М.

4.

Саць Аліна Андріїна

Відділення нейтралізації у виробництві амонійної селітри

ст. викл. Лапінський А.В.

5.

Степанишина Олена Василівна

Відділення донейтралізації у виробництві амонійної селітри

доц. Прокоф’єва Г.М.

6.

Ткачук  Алла Петрівна

Виробництво вапняково-амонійної селітри

асист. Кримець Г.В.

7.

Чубірка Оксана Миколаївна

Відділення окиснення аміаку цеху нітратної кислоти

доц. Донцова Т.А.

 

Завантажити перелік у форматі .pdf.

 

Free Joomla! template by L.THEME