Open menu

Навчання

ПЕРШИЙ КАЛЕНДАРНИЙ КОНТРОЛЬ

Розпочався перший календарний контроль весняного семестру для студентів бакалаврів 1-3 курсу (крім прискореників 3-го курсу) та студентів магістрів 1 курсу.

Він триватиме до 27.03.2021 р. Рекомендуємо уточнити у всіх викладачів вимоги до отримання позитивної оцінки за результатами календарного контролю.

Image

Вибір освітніх програм

Відповідно до наказу №1/207 від 4 червня 2020 р. студенти 1 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання 2019 року вступу повинні заповнити заяву для врахування їх побажань щодо розподілу (закріплення) на конкурсній основі за освітніми програмами в межах спеціальності.

Відповідно до наказу, студенти можуть обрати опцію:

 1. залишитись в своїй групі;
 2. змінити групу відповідно до пріоритетного списку.

В другому випадку студенти вивільняють "вакантні" місця в своїй групі та формують загальний рейтинговий список відповідно до середнього балу за перший рік навчання.

Термін подачі заяв до деканату ХТФ – до 22 червня 2020 р. Розподіл за групами студентів з рейтингового списку буде проводитись 26-27 серпня 2020 р.

Завантажити заяву

Переглянути приклад заповнення

Image

Запобігання окремих проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності

Відповідно до положень, викладених в частині 3 статті 32 Закону України «Про вищу освіту», заклади вищої освіти зобов'язані вживати заходів, у тому числі шляхом запровадження відповідних новітніх технологій, щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників i здобувачів вищої освіти та притягнення їx до дисциплінарної відповідальності, та мати затверджену політику забезпечення дотримання учасниками освітнього процесу академічної доброчесності.

Хоча у 2018 році МОН надало рекомендації стосовно забезпечення академічної доброчесності, але практика застосування окремих норм Закону свідчить про наявнiсть проблем, пов'язаних з помилковою їx інтерпретацією закладами вищoї oсвiти, науковими установами, спеціалізованими вченими радами, редакціями наукових видань.

Міністерством освіти і науки України розроблено Аналітичну записку щодо запобігання окремих проблем i помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності.

Переглянути Аналітичну записку

Image

Додаткові бали для рейтингу успішності студентів

1 червня 2020 року відбулося засідання стипендіальної комісії ХТФ, на якому були затверджені додаткові бали для врахування в рейтингу успішності студентів (згідно Правил призначення академічних стипендій, Наказ №1/253 від 16.07.2018).

Переглянути список додаткових балів

Переглянути правила призначення академічних стипендій

Image

Розклад заліків та захистів курсових робіт і проектів

Закінчується 2019/2020 навчальний рік та настав час для семестрового контролю

zalik2

Завантажити розклад у форматі .pdf

Image

ЩОДО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ»

fiz     

Студентам 1-2 курсів, які не мають поточних заборгованостей за 1-2 семестри до початку карантину (відпрацьовані всі пари), для отримання заліку необхідно до 17.05.2020 р. надіслати на електронну адресу відповідальної особи:

 • реферат (максимальний бал за реферат - 30);
 • та один із запропонованих комплексів (максимальний бал за один комплекс - 10) за темами, що відповідають обраному на початку року виду спорту.

Студентам 1-2 курсів, які мають поточні заборгованості за 1-2 семестри до початку карантину (не відпрацьовані всі пари), для отримання заліку необхідно до 17.05.2020 р. надіслати на електронну адресу відповідальної особи:

 • реферат (максимальний бал за реферат - 30);
 • один із запропонованих комплексів (максимальний бал за один комплекс - 10) за темами, що відповідають обраному на початку року виду спорту;
 • додаткові реферати та комплекси.

Для того, щоб добрати бали за пропущені до карантину пари - необхідно додатково обрати певну кількість рефератів та/або комплексів за обраним видом спорту за іншими темами.

У випадку наявності заборгованості з плавання (не отримали обов'язкового заліку з плавання, передбаченого в усіх видах спорту) – додатково необхідно здати реферат з плавання за вказаними в курсі темами.

Студентам 4 курсу, які мають заборгованості за 1-2 курси, для отримання заліку необхідно до 10.05.2020 р. надіслати на електронну адресу відповідальної особи:

 • реферат (максимальний бал - 60)
 • отири комплекси (максимальний бал за один комплекс - 10) за темами, що відповідають обраному виду спорту.

У випадку наявності заборгованості з плавання (не отримали обов'язкового заліку з плавання, передбаченого в усіх видах спорту) – додатково необхідно здати реферат з плавання за вказаними в курсі темами.

Для проходження дистанційного курсу вхід здійснюється в якості гостя без логіну та паролю.

Перейти до дистанційного курсу

Список електронних адрес відповідальних осіб за різні види спорту

Щодо дисципліни «Фізичне виховання»

fiz     

З огляду на запровадження дистанційної форми навчання студентам слід виконати такі завдання (перелік наведено на сайті http://fv.fbmi.kpi.ua):

 • написати реферат на одну із запропонованих тем;
 • письмово скласти комплекс фізичних вправ;
 • вести щоденник самоконтролю.

Завдання необхідно виконувати відповідно до курсу навчання та обраного виду спорту.

Студентам, які не склали залік з плавання, потрібно написати реферат на одну із запропонованих тем з плавання.

Додаткову інформацію можна отримати на сайті http://fv.fbmi.kpi.ua та у відповідального за фізичну підготовку на ХТФ Лукачини А.В.

Зміни у навчальному процесі

koronavirus2     

Дія всіх заходів щодо організації навчального та робочого процесів в університеті, передбачених наказом ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського 7/60 від 17.03.2020 р., продовжується та є чинною на весь період дії карантину, оголошеного та подовженого українським урядом (до 24.04.2020 р.).

 

Термін внесення результатів першої атестації до системи Електронний кампус подовжено до 03.04.2020.

Роз'яснення Міністерства освіти і науки України щодо завершення 2019/20 навчального року:

 • рішення щодо змін графіків освітнього процесу приймається керівниками навчальних закладів;
 • індивідуальні навчальні плани здобувачів освіти мають бути виконані з урахуванням карантину;
 • для невипускних курсів за потреби рекомендується перенести на наступний навчальний рік практичну підготовку та вивчення дисциплін, які потребують аудиторної роботи; натомість, з наступного року на поточний може бути перенесено дисципліни, що їх можна вивчати дистанційно;
 • виробничу або технологічну практику можна буде відпрацювати як в наступному навчальному році, так і вчасно, якщо студент живе поряд з базою практики;
 • ущільнення графіку освітнього процесу на невипускних курсах рекомендовано у виняткових випадках;

 • в окремих випадках може бути ухвалено рішення щодо часткового перенесення канікул або відпусток;

 • ІІ етап студентських олімпіад буде перенесено на наступний навчальний рік або скасовано;

 • випуски мають бути проведені вчасно;

 • переддипломна практика та атестація здобувачів вищої освіти може проводитись дистанційно, окрім єдиного державного кваліфікаційного іспиту;

 • у разі проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту випуск може бути відтерміновано.

 Переглянути наказ ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського 7/60 від 17.03.2020 р.

Переглянути лист МОН щодо завершення 2019/20 навчального року

ПРО ЗАПОБІГАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗАХВОРЮВАННЯ НА КОРОНАВІРУС НА ХТФ

koronavirus2      Згідно рішення Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. щодо введення обмежувальних заходів для запобігання розповсюдження захворювання на коронавірус та виконання наказів № 7-54 від 11.03.2020 р. ректора університету та № 5-61 від 12.03.2020 р. першого проректора КПІ ім. Ігоря Сікорського декан ХТФ Астрелін І.М. наказує для запобігання розповсюдження захворювання на коронавірус на ХТФ прийняти ряд мір.

Скласти графік роботи НПП та УДП з урахуванням необхідності забезпечення безперервного освітнього процесу, керуючись наступним:

 • робота усіх викладачів в дистанційному режимі зі студентами;
 • проведення планових лабораторних робіт зі студентами IV курсу;
 • організація перебування чергових від НПП та УДП на кафедрах з забезпеченням безперебійної комунікації за допомогою телефонного зв’язку, E-mail, соц. мереж з іншими учасниками навчального процесу;
 • роботу деканатів ХТФ організувати згідно графіку чергування в робочій час;
 • адміністрація ХТФ працює в звичайному режимі.

Переглянути Наказ №36 від 12.03.2020 р.

Переглянути Наказ №7/52 від 06.03.2020 р.

Рейтинг успішності студентів

Розпочався другий семестр 2019/2020 навчального року та оприлюднено рейтинг успішності студентів Хіміко-технологічного факультету за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії.

Переглянути рейтинг

Переглянути правила призначення академічних стипендій

Image

Тестовий доступ до журналів Wiley

З 1 лютого 2020 року по 30 квітня 2020 року триватиме тестовий доступ до журналів Wiley.

John Wiley & Sons (скорочене найменування – Wiley) – одне з найдавніших академічних видавництв у світі, яке має багату історію та захоплюючу колекцію інформаційних ресурсув для освіти, науки та бізнесу.

Видавництво публікує матеріали з усіх галузей знань. В журналах Wiley опубліковано дослідження понад 450 лауреатів Нобелівської премії. Видання Wiley демонструють високі показники цитованості та займають перші позиції у рейтингах за відповідними галузями знань. У період тестового доступу до уваги користувачів найбільша частина колекції видань Wiley, а це понад 1500 назв сучасних журналів, які за тематичним спрямуванням журнали охоплюють всі предметні напрямки сучасної науки.

Перейти на сайт

Image

Додаткові бали для рейтингу успішності студентів

23 грудня 2019 року відбулося засідання стипендіальної комісії ХТФ, на якому були затверджені додаткові бали для врахування в рейтингу успішності студентів (згідно Правил призначення академічних стипендій, Наказ №1/253 від 16.07.2018).

Переглянути список додаткових балів

Переглянути правила призначення академічних стипендій

Image

Оформлення електронних студентських квитків

Впродовж 2020 року студенти закладів вищої освіти та учні профтеху отримають можливість оформити електронні студентські квитки за допомогою онлайн-сервісу державних послуг «Дія». Е-квиток студента стане повноцінним аналогом звичайного студентського квитка – він підтверджуватиме статус студента та право на пільги, передбачені законодавством.

Замовити е-квиток студента зможе кожен, хто вже отримав звичайний студентський квиток. Процедура є безкоштовною та відбувається виключно за бажанням особи. Електронний студентський квиток матиме такий же термін дії, як звичайний.

Детальна інформація на сайті Міністерства освіти і науки України

Image

Стипендія: хто і коли може її отримувати

Image

Важливі дати І семестру 2019/2020 навчального року

Image

Рейтинги студентів 1-го курсу

11 вересня 2019 р. на засіданні стипендіальної комісії ХТФ було затверджено рейтинги студентів 1 курсу першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти на підставі конкурсного балу за результатами вступу до КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Нагадуємо, що кількість стипендіатів визначається відповідно до Правил призначення академічних стипендій (наказ №1/253 від 16.07.2018р.).

Завантажити рейтинги 1 курсу бакалаврату

Завантажити рейтинги 1 курсу магістратури

Подання на іменні стипендії

Студенти, які мають високі результати навчання (середній бал за результатами останньої сесії не менше 85 балів), наукові досягнення чи є переможцями олімпіад або конкурсів наукових робіт, можуть до 27 червня 2019 р. готувати подання на отримання іменної стипендії (президента України, Кабінету міністрів або Верховної ради).

Подання готується тільки в електронному вигляді і разом із копіями дипломів/статей/патентів та учбової картки подається до 31 корпусу, кімната 1-06.

Важливі дати

Image

Нарахування додаткових балів

У зв’язку із наближенням термінів проведення стипендіальної комісії необхідно до 25 травня 2019 р. готувати ПОДАННЯ, яке необхідно заповнювати ВЛАСНОРУЧ для нарахування додаткових балів. Усі матеріали необхідно здавати секретарю стипендіальної комісії Репік Олені Олегівні. В Поданні необхідно обов’язково вказати, які саме підтверджуючі документи додаються, та надати копії документів, що підтверджують досягнення.

За участь у роботі наукового студентського гуртка студент НЕ ПРОСИТЬ врахувати додаткові бали. Керівник гуртка, що зареєстрований в Університеті, має надати до секретаря стипендіальної комісії факультету подання за підписом завідувача кафедри.

Для нарахування додаткових балів за спортивні досягнення студентам університету, подання повинні погоджуватися з Новицьким Юрієм Володимировичем, який знаходиться в ЦФВС (Центр фізичного виховання та спорту, корпус 24) к.219 або к.217, кожного дня з 8:00.

 

Тестовий доступ до наукометричної платформи Dimensions

Впродовж березня-червня 2019 р. в мережі КПІ ім. Ігоря Сікорського триватиме тестовий доступ до комерційної версії наукометричної платформи Dimensions від компанії Digital Science. Доступ надано за сприяння Міністерства освіти і науки України.

За допомогою Dimensions науковці, студенти, науково-дослідницькі установи, інвестори та усі охочі мають змогу отримати найбільш повну картину сучасної науки.

Ресурс об'єднує інформацію про десятки мільйонів наукових статей, патентів, грантів, клінічних досліджень, а також містить безліч інших поєднаних даних.

Доступ до порталу Dimensions забезпечується в локальній мережі КПІ за посиланням: https://app.dimensions.ai/discover/publication

 

photo 2019 05 13 10 05 44

Контакти для довідок та консультацій:
Олена Косьміна,
Центр інформаційної підтримки освіти та досліджень | Бібліотека КПІ
Tel.: +38 (044) 204 96 72
e-mail: o.kosmina@library.kpi.ua
QR-код

Форма зворотнього зв'язку

Free Joomla! template by L.THEME