Open menu

Наука

 

vse4

На кафедрі ТНР, В та ЗХТ існує наукова школа "Хімія та технологія виробництва неорганічної продукції, водопідготовки та утилізації промислових відходів", заснована у 1902 році. На сьогодні керівником наукової школи виступає д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України Астрелін Ігор Михайлович.

Детальна інформація про наукову школу та наукові напрямки

 

За останні 10 років представниками кафедральної наукової школи опубліковано більш 850 наукових статей, в тому числі 30 статей в закордонних виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science.

Детальна інформація про представників наукової школи

Список публікацій кафедри

 

При кафедрі існує аспірантура і докторантура за двома науковими спеціальностями: "Технологія водоочищення" та "Технологія неорганічних речовин" і діє докторська спецрада.

Наукові здобутки і розробки кафедри та її наукової школи впроваджено на більш ніж 40 підприємствах України і зарубіжних промислових фірм.

Кафедрою і ХТФ вперше в Україні (з 2006 р.) засновано "подвійний диплом", за яким магістранти, аспіранти і докторанти від 6 місяців до 2 років проходять навчальну і наукову підготовку і наукове стажування в університетах Франції і Норвегії. Наукове стажування започатковано в наукових центрах і фірмах, в університетах Швейцарії, Данії, США, Нідерландів, Норвегії, Південної Кореї, Китаю, Італії (більше 40 магістрів одержали подвійний диплом, 5 магістрів поступили в аспірантуру за кордоном, 2 захистили там же Ph.D).

Детальна інформація про закордонних партнерів

 

Наукові дослідження виконуються в рамках міжнародних проектів:

Water Harmoni “Erasmus+”, Water Harmoni II (програми Евросоюзу), в яких беруть участь університети Норвегії, Польщі, Німеччини, Шрі-Ланки, КНР, України, Білорусії, Таджикістану, Казахстану, Молдови, Киргізії.

WH II logo

Добутком цих проектів є наукове стажування викладачів і студентів кафедри за кордоном. В рамках співпраці у Евразійському проекті написано та видано підручник «Фізико-хімічні методи очищення води. Керування водними ресурсами».

Спільні науково-технічні проекти між КПІ ім. Ігоря Сікорського та Університетом м. Хуейчжоу (Китай) (2 проекти).

China32

Проект «Приготування та використання металів (Ni, Co) та оксидів металів (SnO2, MnO2, FexOy), осаджених на вуглецевих нанотрубках» виконувався нашими співробітниками на території Китаю та повністю фінансувався Університетом м. Хуейчжоу (Китай). В результаті проекту було отримано дослідні зразки нанокомпозитів на основі вуглецевих нанотрубок та металів або оксидів металів, які досліджуються в електрокінетичних системах та в модельних паливних комірках та інших застосуваннях.

Детальна інформація про міжнародні програми

 

З 2011 року на кафедрі ТНР, В та ЗХТ діють 2 наукових студентських гуртка «Нанохімія» та «Наноматеріали. Нанотехнології», в яких студенти виконують наукові роботи на теми сучасної нанохімії та досліджують наноматеріали в прикладних аспектах. В гуртках приймають участь бакалаври 3-4 курсів навчання, магістри і спеціалісти. Керівниками гуртків є: к.х.н., доц. І.М. Іваненко та к.х.н., доц. Т.А. Донцова. Результатами дії гуртків є численні публікації (статті та матеріали конференцій), патенти та апробація у вигляді участі студентів на міжнародних конференціях.

Детальна інформація про гуртки

Free Joomla! template by L.THEME