Open menu

Закордонні партнери

Image
Image
Image
Image
Image

ПАРТНЕР В РАМКАХ СПІЛЬНОГО УКРАЇНСЬКО-ІНДІЙСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ПРОЕКТУ

Університет Гуру Нанак Дев

Амрітсар, Індія

logo ind

Університет було засновано у 1969 році. Кампус університету розташований на 8 км західніше Амрітсара та займає площу близько 2 км2. Університет Гуру Нанак Дев разом з кафедрою ТНР, В та ЗХТ є учасниками Спільного українсько-індійського науково-дослідного проекту "Розробка методу визначення якості ґрунтів системою e-nose".

Перейти на сайт університету

ЗАКОРДОННІ ПАРТНЕРИ В РАМКАХ ПРОЕКТУ "WATER HARMONY. EURASIA II"

Білоруський державний технологічний університет

Мінськ, Білорусь

logo bstu1

Білоруський державний технологічний університет є одним з найстаріших вузів Республіки Білорусь та займає провідні позиції в освітній та науковій сферах.

В університеті навчаються близько 13000 студентів та працюють 663 викладачі, серед яких 43 академіки та члени-кореспонденти Національної академії наук Республіки Білорусь та інших академій, 60 докторів наук і 366 кандидатів наук.

В склад університету входять 51 кафедра, 10 факультетів, деканат по роботі з іноземними студентами, підготовчі курси, Негорельський навчально-дослідний лісгосп з лісо-декоративним розсадником, ботанічний сад, метеорологічна станція, навчально-виробничий лісопереробний комплекс, Борисівська науково-навчальна експериментальна база, 2 навчально-методичних об’єднання вузів, випробувальний центр екологічного контролю, асоційований міжнародний центр ЮНЕСКО по хімії та хімічній освіті, видавничо-поліграфічний центр та ін.

Перейти на сторінку університету

 

Гірничо-металургійний інститут Таджикистану

Чкаловськ, Таджикистан

logo gmit1

В інституті навчаються близько 3000 студентів. Викладацький склад перевищує 160 осіб, в тому числі 5 докторів наук, 36 кандидатів наук та 4 члени галузевих та міжнародних наукових Академій. На даний час в інституті функціонують три факультети – «Гірська справа», «Енергомеханіка», «Металургія» та п’ятнадцять кафедр.

Навчально-лабораторна база інституту включає більше 40 лабораторій та навчальних кабінетів, механічну, слюсарну та авторемонтну навчальні майстерні, полігон гірничих машин та обладнання, виробничі майстерні та спортивне містечко. 

Перейти на сторінку університету

 

Киргизький національний університет імені Жусупа Баласагина

Бішкек, Киргизія

logo kyr1

Киргизький національний університет імені Жусупа Баласагина є провідним вузом в системі вищої освіти Киргизької Республіки та автономною освітньо-науковою структурою.

В навчальному процесі університету задіяно 1576 штатних педагогів, з них: 541 кандидатів наук та 117 докторів наук.

В університеті навчаються 23 333 осіб, з них 2 162 студенти бюджетної форми навчання.
Університет приймає активну участь в модернізації системи освіти, удосконаленні навчально-методичного забезпечення навчального процесу у вузах Киргизії. Сумісно з Міністерством освіти та науки Киргизької Республіки здійснює розробку державних освітніх стандартів.

Перейти на сторінку університету

 

Норвезький університет природничих наук

Ос, Норвегія

nmbu logo 1

Норвезький університет природничих наук був створений у 2005 році та є одним з 8 акредитованих вузів в Норвегії.

Існує тісний зв’язок між науковими дослідженнями та навчальними програмами університету. Студенти-магістранти часто приймають участь в науково-дослідній діяльності. Разом університет та науково-дослідні інститути міста Ос представляють найбільшу науково-дослідну базу в Норвегії у сфері природничих наук.

Університет має угоди про обмін з більш ніж 80 університетами по всьому світу, серед яких 6 скандинавських, 44 європейських та 8 північноамериканських закладів.

Перейти на сторінку університету

 

Таджицький технічний університет імені академіка М.С. Осімі

Душанбе, Таджикистан

tad os1

Таджицький технічний університет імені академіка М.С. Осімі був заснований у 1956 році та є першим і провідним вищим технічним навчальним закладом Таджикистану.

За роки існування університет підготував більше 60000 інженерів, архітекторів, економістів та науково-педагогічних спеціалістів в області енергетики, будівництва та архітектури, транспорту, телекомунікаційних технологій, управління і транспортного будівництва, а також металургії та хімічних технологій.

В університеті здійснюється освітня діяльність по 33 напрямах, включаючи 64 спеціальності бакалаврату та 58 спеціальностей магістратури. На даний час навчаються близько 8000 студентів. В складі університету діють 7 факультетів, 40 кафедр, Худжандский політехнічний інститут та Душанбинский технічний коледж.

Перейти на сторінку університету

 

Технічний університет Молдови

Кишинів, Молдова

mold logo1

Технічний університет Молдови є єдиним акредитованим державою вищим технічним навчальним закладом Республіки Молдова.

Університет складається 9 факультетів: «Енергетика та електроінжиніринг», «Інженерна механіка, промисловість і транспорт», «Обчислювальна техніка, інформатика та мікроелектроніка», «Інженерія та менеджмент в електроніці та телекомунікаціях», «Технології та менеджмент в харчовій промисловості», «Легка промисловість», «Кадастр, геодезія та будівництво», «Містобудування та архітектура», «Економічна інженерія та бізнес».

Перейти на сторінку університету

 

Південно-Казахстанський державний університет імені М. Ауезова

Шимкент, Казахстан

logo SKU1

Південно-Казахстанський державний університет імені М. Ауезова – це регіональний багатопрофільний вуз, що здійснює підготовку спеціалістів вищої та післявузівської освіти: бакалаврат – 87 спеціальностей, PhD - 14 спеціальностей. В університеті навчаються більше 300 студентів з Китаю, Ірану, Монголії, Саудівської Аравії, Турції та країн СНД.

Кампус університету включає 17 навчальних корпусів,. 3 спортивних комплекси, 6 гуртожитків, заміський навчально-оздоровчий центр, 12 спортивних залів, плавальні басейни, навчально-тренувальний полігон.

Перейти на сторінку університету

 

Перейти на сторінку проекту

 

ЗАКОРДОННІ ПАРТНЕРИ В РАМКАХ ПРОЕКТУ "WATER HARMONY. ERASMUS+"

Норвезький університет природничих наук

Ос, Норвегія

P11 KFP RM11 Logo NMBU2

Норвезький університет природничих наук був створений у 2005 році та є одним з 8 акредитованих вузів в Норвегії.

Існує тісний зв’язок між науковими дослідженнями та навчальними програмами університету. Студенти-магістранти часто приймають участь в науково-дослідній діяльності. Разом університет та науково-дослідні інститути міста Ос представляють найбільшу науково-дослідну базу в Норвегії у сфері природничих наук.

Університет має угоди про обмін з більш ніж 80 університетами по всьому світу, серед яких 6 скандинавських, 44 європейських та 8 північноамериканських закладів.

Перейти на сторінку університету

 

Вармінсько-Мазурський університет (UWM)

Ольштин, Польща

uwm logo2

На даний час в університеті існують 17 факультетів, 11 з яких мають повні академічні права. Крім того, докторськая степінь може бути присуджена на 16 факультетах по 24 дисциплінам. Щорічно на 17 факультетах та 65 навчальних напрямах навчається близько 27000 студентів стаціонару, вечічрньої чи заочної форми освіти

Університет пропонує наступні рівні освіти: бакалаврат, магістратура та аспірантура (одержання степеня доктора філософії).

В рамках проекту «Water Harmony Erasmus+» університет пропонує наступні дисципліни з водної тематики: Екологічна інженерія; Захист оточуючого середовища; Рибне господарство та аквакультура; Туризм та відпочинок.

Перейти на сторінку університету

 

Університет прикладних наук Оствестфален-Ліппе (OLU)

Гекстер, Німеччина

hsowl

На дев'яти кафедрах університету надаються освітні послуги та здійснюються наукові дослідження в сферах громадської, механічної, електричної та екологічної інженерії; економіки та управління; технологій природничих наук; архітектури та дизайну.

На всех кафедрах здійснюється підготовка бакалаврів (BSc) та магістрів (MSc). Крім того, в університеті навчаються більше ніж 50 аспірантів, які задіяні в багатьох дослідницьких тематиках.

Викладацький склад бере активну участь в роботі національних та міжнародних професіональних груп декількох водних асоціацій та комітетів по стандартизації.

Перейти на сторінку університету

 

Університет Джафни (UoJ)

Джафна, Шрі-Ланка

uoj2

Університет Джафни засновано у 1974 році як Джафна Коледж, що складався лише з двох факультетів. Але через два роки його статус було змінено на університет.

На даний час в бакалавраті університету навчається близько 7000 осіб, а в магістратурі – 855 студентів. В університеті працюють близько 388 викладачів та 804 осіб неакадемічного персоналу.

Перейти на сторінку університету

 

Університет Пераденії (UoP)

Пераденія, Шрі-Ланка

uop2

Університет Пераденії є найстарішим та найбільшим університетом Шрі-Ланки та складається з восьми факультетів з різними спеціалізаціями. В університеті функціонують 73 кафедри та два інститути післядипломної освіти. Всього навчається близько 12000 осіб, біля 15% з яких є аспірантами. Викладацький склад нараховує орієнтовно 700 осіб старшого академічного персоналу, близько 500 осіб молодшого академічного персоналу та біля 1700 інших працівників. Лабораторії факультетів та інститутів обладнані сучасною апаратурою для аналізу якості води, гідравлічних та гідрологічних досліджень тощо.

Перейти на сторінку університету

 

Технологічний університет Ціндао (QTU)

Ціндао, Китай

Qingdao Technological University logo2

Університет зазновано у 1953 році під назвою Інститут архітектури та інженерії Ціндао. А у 2004 році навчальний заклад здобув статус університету. На даний час університет здійснює підготовку в рамках 59 спеціальностей. В університеті навчаються близько 29000 студентів.

Технологічний університет Ціндао пропонує більше 20 курсів водної тематики, серед яких наступні: Мікробіологія водоочищення, Інженерія якості води, Будівництво систем водопостачання та каналізації, Гідротехнічна економіка, Експлуатація водних ресурсів, Хімія аналізу води та інші.

Перейти на сторінку університету

 

Університет Шаньдун Цзяньчжу (SJU)

Цзінань, Китай

sju2

Університет Шаньдун Цзяньчжу заснований у 1956 році та є одним з провідних університетів Китаю. На даний час в університеті навчаються близько 24000 студентів стаціонару. До складу навчального закладу входять 4 основних лабораторії та 8 інженерних центрів.

Університет приймає активну участь у програмах міжнародної співпраці з більш ніж 40 вищими навчальними закладами та науково-дослідними інститутами США, Великобританії, Росії, Австралії, Новій Зеландії та багатьох інших країн.

Перейти на сторінку університету

 

Перейти на сторінку проекту 

ПАРТНЕР В РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІЛЬНОГО НАУКОВОГО УКРАЇНО-БІЛОРУСЬКОГО ПРОЕКТУ

Державна наукова установа "Інститут загальної та неорганічної хімії НАН Білорусі"

Мінськ, Республіка Білорусь

bel logo2

Інститут створено у 1959 році в результаті роділення Інституту хімії БССР на дві окремі установи. На даний час в інституті науковими дослідженнями займаються 8 лабораторій у складі 4-х відділів, 3 самостійні лабораторії та 2 галузеві. Колектив інституту включає 102 працівники, з них 25 кандидатів та 7 докторів наук.

Перейти на сторінку інституту

ПАРТНЕР В РАМКАХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ПРОЕКТІВ ЗА УЧАСТІ КИТАЮ

Університет Хуйчжоу

Хуйджоу, Китай

huiz1

До складу університету входять 16 факультетів, коледж та 17 інститутів. Кампус університету займає площу близько 1,71 км2, з яких 131000 м2 зайнято парками та зеленими насадженнями.

Університет Хуйчжоу був учасником двох спільних науково-технічних проектів з КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Проект «Приготування та використання металів (Ni, Co) та оксидів металів (SnO2, MnO2, FexOy), осаджених на вуглецевих нанотрубках» виконувався співробітниками кафедри ТНР, В та ЗХТ на території Китаю та повністю фінансувався Університетом Хуйчжоу.

Перейти на сторінку університету

Free Joomla! template by L.THEME