Open menu
audit_418el7b_400x230.jpg

Навчальні дисципліни для бакалаврату

Вибіркові дисципліни:

Міжфакультетський каталог містить анотований перелік дисциплін, які пропонуються для обрання студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Каталог кафедри ТНР, В та ЗХТ містить анотований перелік вибіркових навчальних дисциплін циклу підготовки програми «Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення».

Студенти обирають освітні компоненти (ОК)/ навчальні дисципліни (НД) згідно навчального плану:

  • студенти 1 курсу обирають дисципліни для другого року підготовки (з кафедрального та факультетського каталогів);
  • студенти 2 курсу обирають дисципліни для третього року підготовки (тільки з кафедрального каталогу);
  • студенти 3 курсу обирають дисципліни для четвертого року підготовки (тільки з кафедрального каталогу).

Зі всіма аспектами щодо реалізації права студентів на вибір дисциплін можна ознайомитися в Положенні про порядок реалізації студентами хімікотехнологічного факультету права на вільний вибір навчальних дисциплін.

Переглянути Ф-каталог (ОПП Бакалавр) за 2024 рік

Переглянути Ф-каталог (ОПП Бакалавр) за 2023 рік

Переглянути Ф-каталог (ОПП Бакалавр) за 2021 рік

Переглянути каталог кафедри ТНР, В та ЗХТ за 2020 рік

Переглянути міжфакультетський каталог за 2020 рік

Переглянути актуальні силабуси весняного семестру 2021-2022 н.р.

 

Освітні компоненти, що викладались або викладаються співробітниками кафедри:

1. Прикладна неорганічна хімія

Інформація для дистанційного навчання

ПНД

РНП КМ

Методичні вказівки до лабораторних робіт: Частина 1; Частина 2

Силабус

2. Структурна неорганічна хімія

Інформація для дистанційного навчання

ПНД

РНП КМ 

Силабус

Силабус 2022-2023

Силабус 2022-2023

3. Конструкційні матеріали у виробництвах неорганічних речовин

ПНД

РНП КМ

РНП КМ (Курсова робота)

Силабус

4. Управління водними ресурсами і водокористуванням

ПНД

РНП КМ

Лабораторний практикум. Теми практичних занять (навчальний посібник)

Відео лабораторних робіт

Силабус

Силабус 2022-2023

Силабус 2023-2024

Силабус (курсова робота) 2023-2024 

5. Теоретичні основи хімії та технології води

Інформація для дистанційного навчання

ПНД

РНП КМ

РНП КМ (Курсова робота)

Підручник

Методичні вказівки до лабораторних робіт

Відео лабораторних робіт

Силабус

Силабус 2022-2023

Силабус (курсова робота) 2022-2023 

Силабус 2023-2024

6.Теоретичні основи хімічної технології

ПНД

РНП КМ

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (навчальний посібник) 

Теорія процесів виробництв неорганічних речовин (книга)

Силабус

7. Технологія неорганічних кислот і солей

Інформація для дистанційного навчання

ПНД

РНП КМ

РНП КМ (Курсова робота)

Силабус

8. Технологія зв'язаного азоту

ПНД

РНП КМ

РНП КМ (Курсова робота)

Силабус

Силабус (Курсова робота) 

Силабус 2023-2024

Силабус 2023-2024 (Курсова робота)

9. Технологія органо-мінеральних добрив

ПНД

РНП КМ

Відео лабораторних робіт

Силабус

10. Основи проектування неорганічних виробництв

ПНД

РНП КМ

Силабус

11. Сучасне обладнання технологічних процесів галузі

ПНД

РНП КМ

Силабус

12. Технічний аналіз, стандартизація, сертифікація та управління якістю продукції у галузі

ПНД

РНП КМ

РНП КМ (Курсова робота)

Силабус (Технічний аналіз)

Силабус (Стандартизація та сертифікація)

13. Комп'ютерна обробка інформації

ПНД

РНП КМ

Силабус

14. Екологічна безпека технологічних процесів у галузі

Інформація для дистанційного навчання

ПНД

РНП КМ

Силабус

15. Спеціальні розділи загальної хімічної технології

ПНД

РНП КМ

Конспект лекцій

Методичні вказівки до практичних занять

Силабус

16. Загальна хімічна технологія

Інформація для дистанційного навчання

ПНД

РНП КМ ЗХТ-1

РНП КМ ЗХТ-2

Методичні вказівки до виконання ДКР

Відео лабораторних робіт

Силабус (ЗХТ-1)

Силабус (ЗХТ для ІХФ)

Силабус (ЗХТ-2, Феденко Ю.М.)

Силабус (ЗХТ-2, Літинська М.І.)

Силабус (ЗХТ-2, Нижник Т.Ю.)

Силабус (ЗХТ-2, Концевой С.А.)

Силабус (ЗХТ, Лапінський А.В., Літинська М.І.)

Силабус (курсова робота)

Силабус 2022-2023 (Концевой С.А.)

Силабус 2022-2023 (Супрунчук В.І.)

Силабус 2022-2023 (КР, Супрунчук В.І.)

Силабус 2023-2024 (Феденко Ю.М.) 

Силабус 2023-2024 (Концевой С.А.) 

Силабус 2023-2024 (Курсова робота)

17. Методологія наукових досліджень

ПНД

РНП КМ

Силабус

18. Прикладні розділи хімічної технології неорганічних речовин

ПНД

РНП КМ

Силабус

19. Чисельні методи в хімії і хімічній технології

Інформація для дистанційного навчання

Силабус (Сангінова О.В.)

Силабус (Шахновський А.М.)

Силабус 2022-2023

Силабус 2023-2024

Силабус 2023-2024 (заочна)

20. Нанотехнології у фармацевтичній та медичній галузях

Інформація для дистанційного навчання

Силабус

Силабус 2022-2023

Силабус 2023-2024

21. Управління якістю та сертифікація продукції

Силабус

22. Сучасні технології переробки та утилізації відходів

Силабус

23. Зелені хімічні технології

Силабус

Силабус 2023-2024

24. Алгоритмізація інженерних розрахунків

Силабус

Силабус 2023-2024

25. Новітні технології водопідготовки

Силабус

26. Методи прикладної математики для рішення інженерних задач хімічної технології

Силабус 

27. Інструментальні методи аналізу неорганічних наноматеріалів

Силабус 

Силабус 2023-2024

28. Інформаційні технології

Силабус 2022-2023

Силабус 2022-2023 (заочна форма)

Силабус 2023-2024

Силабус 2023-2024 (заочна форма)

29. Технічний аналіз у виробництві неорганічних речовин та водоочищенні

Силабус 2022-2023

30. Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю

Силабус 2023-2024 

31. Об'єкти керування у хімічній технології

Силабус 2022-2023

32. Програмне забезпечення в хімічних технологіях

Силабус 2023-2024   

33. Дипломне проєктування

Силабус 2022-2023

34. Переддипломна практика

Силабус 2022-2023

Free Joomla! template by L.THEME