Теми магістерських проектів (робіт) за 2018 рік

Завантажити теми магістерських проектів (робіт) за 2018 рік у форматі pdf.

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Теми магістерських дисертацій

Посада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали наукового керівника

1

Башмаков Іван Володимирович  

Структурні та фізико-хімічні властивості стануму (IV) оксиду, одержаного різними методами

Доцент, к.х.н. Донцова Т.А.

2

Бойко Наталія Василівна

Відділення підготовки ін’єкційної води для фармацевтичних виробництв

Асистент, к.т.н. Феденко Ю.М.

3

Герченова Юлія Михайлівна

Відділення підготовки технічної води спеціального призначення

Доцент, к.т.н. Косогіна І.В.

4

Горохова Галина Костянтинівна

Алгоритми і програми розрахунків виробництва азотних добрив

Доцент, к.т.н. Концевой А.Л.

5

Задорожна Інна Романівна

Відділення підготовки пом’якшеної води для високотемпературних процесів

Доцент, к.х.н.  Іваненко І.М.

6

Знак Дмитро Анатолійович

Отримання біоматеріалів на основі гідроксидапатиту

Доцент, к.х.н. Донцова Т.А.

7

Квашук Віталій Віталійович

Високоефективні магнітні нанокомпозиційні сорбенти на мінеральній основі

Доцент, к.х.н. Донцова Т.А.

8

Кезікова Юлія Євгенівна

Очищення стічних вод композитним вуглецевим адсорбентом - фотокаталізатором

Доцент, к.х.н.  Іваненко І.М.

9

Концева Марія Володимирівна

3D-моделювання у виробництві нітратної кислоти

Асистент, к.т.н. Кримець Г.В.

10

Коротча Марія Володимирівна

Синтез та дослідження фізико-хімічних характеристик Ca-фосфатних та Mg-Al-оксидних каталізаторів для парофазної конденсації етанолу в н-бутанол

Доцент, к.х.н. Прокоф’єва Г.М.

11

Коцур Денис Олександрович

Очищення стічних вод від важких металів

Ст. викладач Обушенко Т.І.

12

Мережко Галина Миколаївна

Відділення коагуляційного очищення природної води для потреб ТЕЦ

Доцент, к.х.н. Супрунчук В.І.

13

Мудрик Роман Ярославович

Реконструкція відділення попереднього очищення води

Доцент, к.т.н. Толстопалова Н.М.

14

Науменко Олена Сергіївна

Очищення стічних вод від барвників

Ст. викладач Обушенко Т.І.

15

Панкратенко Ксенія Сергіївна

Очищення стічних вод гальванічних виробництв

Ст. викладач Обушенко Т.І.

16

Пронькін Сергій Миколайович

Відділення підготовки пом’якшеної води для виробництва фармацевтичних препаратів

Доцент, к.х.н.  Іваненко І.М.

17

Самойленко Денис Едуардович

Установка локального очищення стічних вод від фармацевтичних та лікарських полютантів

Доцент, к.т.н. Толстопалова Н.М.

18

Сергійчук Дмитро Іванович

Мембрани для проточних редокс-акумуляторів

Асистент, к.т.н. Феденко Ю.М.

19

Ступчик Оксана Олегівна

Визначення допустимих значень рН у водних теплообмінних системах

Доцент, к.т.н. Концевой С.А.

20

Шамшина Марія Олександрівна

Адсорбція води на поверхні монокристалів платини

Доцент, к.х.н.  Іваненко І.М.

 

Free Joomla! template by L.THEME