Open menu

Теми магістерських проектів (робіт) за 2019/2020 н.р.

Завантажити теми магістерських проектів (робіт) студентів групи ХН-з81мп за 2019/2020 н.р. у форматі pdf.

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Теми магістерських дисертацій

Посада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали наукового керівника

1

Алісов Ілля Романович  

Відділення попереднього очищення води ТЕЦ

Асист., к.т.н. Кримець Г.В.

2

Лукомський Андрій Федорович

Відділення підготовки води для фармації

Ст. викладач Обушенко Т.І.

3

Новік Денис Сергійович

Дослідження параметрі хіміко-технологічних схем у студії машинного навчання Azure

Доц., к.т.н. Концевой С.А.

4

Олійник Владислав Юрійович

Відділення підготовки води для паросилових установок

Асист., к.т.н. Кримець Г.В.

5

Федосова Наталія Миколаївна

Виробництво фталоціанінових пігментів та барвників

Доц., к.т.н. Толстопалова Н.М.

6

Чкан Катерина Василівна

Моніторинг якості питної води м. Києва

Доц., к.т.н. Толстопалова Н.М.

 

Завантажити теми магістерських проектів (робіт) студентів групи ХН-81мп за 2019/2020 н.р. у форматі pdf.

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Теми магістерських дисертацій

Посада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали наукового керівника

1

Алісова Віталіна Віталіївна  

Нанокомпозити TiO2-ZnO: синтез та сорбційно-фотокаталітичні властивості

Доц., к.т.н. Янушевська О.І.

2

Баранюк Надія Віталіївна

Закономірності флотоекстракційного видалення синтетичних барвників із водних розчинів

Ст. викладач Обушенко Т.І.

3

Біла Катерина Олександрівна

Гідротермальний синтез фотокаталізаторів на основі TiO2

Доц., к.т.н. Донцова Т.А.

4

Большак Анна Павлівна

Підвищення ефективності роботи сорбційних картріджів для доочищення питної води

Д.т.н., проф. Мітченко Т.Є.

5

Войтко Зоряна Олександрівна

Синтез композитів ГАП-колаген для медичних цілей

Доц., к.х.н. Донцова Т.А.

6

Данельська Анастасія Сергіївна

Обґрунтування раціональних режимів очищення стічних вод від ПАР та барвників для повторного використання

Доц., к.т.н. Толстопалова Н.М.

7

Кощеєва Лілія Ігорівна

Відділення підготовки води для ін’єкцій

Асист., к.т.н. Кримець Г.В.

8

Корольчук Андрій Вікторович

Дослідження кінетики складних хімічних процесів у штучній нейронній мережі

Доц., к.т.н. Концевой С.А.

9

Крукович Анатолій Сергійович

Інтенсифікація процесу очищення води від сполук Pb2+

Доц., к.х.н. Супрунчук В.І.

10

Куцан Наталія Володимирівна

Новітні адсорбенти на основі феритів та їх композитів

Доц., к.х.н. Іваненко І.М.

11

М’якушко Людмила Юріївна

Реконструкція відділення приготування глибокознесоленої води для ін’єкцій

Асист., к.т.н. Феденко Ю.М.

12

Нестерчук Ольга Миколаївна

Алгоритми і програми розрахунків розділення повітря

Доц., к.т.н. Концевой А.Л.

13

Охріменко Катерина Володимирівна

Доочищення стічних вод із застосуванням активованого вугілля з наступною регенерацією

Доц., к.т.н. Косогіна І.В.

14

Патяка Юлія Вячеславівна

Відділення підготовки води для виробництв медикаментів

Асист., к.т.н. Нагірняк С.В.

15

Печончик Ірина Юріївна

Реконструкція відділення підготовки глибокоочищеної води для фармації

Асист., к.т.н. Феденко Ю.М.

16

Сергієнко Алла Олександрівна

Синтез ГАП методом гомогенного осадження

Ст. викладач, к.т.н. Лапінський А.В.

17

Шевченко Олена Володимирівна

Реконструкція відділення одержання глибокознесоленої води для виробництва пари

Доцент, к.т.н. Толстопалова Н.М.

 

Теми магістерських проектів (робіт) за 2018/2019 н.р.

Завантажити теми магістерських проектів (робіт) за 2018/2019 н.р. у форматі pdf.

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Теми магістерських дисертацій

Посада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали наукового керівника

1

Башмаков Іван Володимирович  

Структурні та фізико-хімічні властивості стануму (IV) оксиду, одержаного різними методами

Доцент, к.х.н. Донцова Т.А.

2

Бойко Наталія Василівна

Відділення підготовки ін’єкційної води для фармацевтичних виробництв

Асистент, к.т.н. Феденко Ю.М.

3

Герченова Юлія Михайлівна

Відділення підготовки технічної води спеціального призначення

Доцент, к.т.н. Косогіна І.В.

4

Горохова Галина Костянтинівна

Алгоритми і програми розрахунків виробництва азотних добрив

Доцент, к.т.н. Концевой А.Л.

5

Задорожна Інна Романівна

Відділення підготовки пом’якшеної води для високотемпературних процесів

Доцент, к.х.н.  Іваненко І.М.

6

Знак Дмитро Анатолійович

Отримання біоматеріалів на основі гідроксидапатиту

Доцент, к.х.н. Донцова Т.А.

7

Квашук Віталій Віталійович

Високоефективні магнітні нанокомпозиційні сорбенти на мінеральній основі

Доцент, к.х.н. Донцова Т.А.

8

Кезікова Юлія Євгенівна

Очищення стічних вод композитним вуглецевим адсорбентом - фотокаталізатором

Доцент, к.х.н.  Іваненко І.М.

9

Концева Марія Володимирівна

3D-моделювання у виробництві нітратної кислоти

Асистент, к.т.н. Кримець Г.В.

10

Коротча Марія Володимирівна

Синтез та дослідження фізико-хімічних характеристик Ca-фосфатних та Mg-Al-оксидних каталізаторів для парофазної конденсації етанолу в н-бутанол

Доцент, к.х.н. Прокоф’єва Г.М.

11

Коцур Денис Олександрович

Очищення стічних вод від важких металів

Ст. викладач Обушенко Т.І.

12

Мережко Галина Миколаївна

Відділення коагуляційного очищення природної води для потреб ТЕЦ

Доцент, к.х.н. Супрунчук В.І.

13

Мудрик Роман Ярославович

Реконструкція відділення попереднього очищення води

Доцент, к.т.н. Толстопалова Н.М.

14

Науменко Олена Сергіївна

Очищення стічних вод від барвників

Ст. викладач Обушенко Т.І.

15

Панкратенко Ксенія Сергіївна

Очищення стічних вод гальванічних виробництв

Ст. викладач Обушенко Т.І.

16

Пронькін Сергій Миколайович

Відділення підготовки пом’якшеної води для виробництва фармацевтичних препаратів

Доцент, к.х.н.  Іваненко І.М.

17

Самойленко Денис Едуардович

Установка локального очищення стічних вод від фармацевтичних та лікарських полютантів

Доцент, к.т.н. Толстопалова Н.М.

18

Сергійчук Дмитро Іванович

Мембрани для проточних редокс-акумуляторів

Асистент, к.т.н. Феденко Ю.М.

19

Ступчик Оксана Олегівна

Визначення допустимих значень рН у водних теплообмінних системах

Доцент, к.т.н. Концевой С.А.

20

Шамшина Марія Олександрівна

Адсорбція води на поверхні монокристалів платини

Доцент, к.х.н.  Іваненко І.М.

 

Free Joomla! template by L.THEME