Open menu

Каталоги / силабуси

Каталоги навчальних дисциплін (а також курсових проєктів та робіт, практик, кваліфікаційних робіт) містять анотований перелік дисциплін, які пропонуються для студентів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Каталог вибіркових навчальних дисциплін для здобувачів ступеня доктора філософії за освітньо-науковою програмою «Хімічні технології та інженерія» за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія

Силабуси містять інформацію щодо змісту дисципліни, взаємної відповідальності викладача та студента, дедлайнів, рейтингової системи оцінювання, критеріями та засобами оцінювання результатів навчання тощо.

ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

ОК для оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями

Філософські засади наукової діяльності (Н 1)

Силабус

 

ОК для здобуття мовних компетентностей

Іноземна мова для наукової діяльності (англійська, німецька, французька) (Н 2)

Силабус

 

ОК для здобуття глибинних знань зі спеціальності

Нанохімія і наноматеріали (Н 3)

Силабус

Силабус 2022-2023 н.р.

Методологія наукових досліджень (Н 4)

Силабус

 

ОК для здобуття універсальних компетентностей дослідника

Науково-дослідна практика (Н 5)

Силабус

Педагогічна практика (Н 6)

Силабус

Image
Image

Free Joomla! template by L.THEME