Open menu

Каталоги / силабуси..

Каталоги навчальних дисциплін (а також курсових проєктів та робіт, практик, кваліфікаційних робіт) містять анотований перелік дисциплін, які пропонуються для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Хімічні технології неорганічних, електродних матеріалів та водоочищення» за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія

Силабуси містять інформацію щодо змісту дисципліни, взаємної відповідальності викладача та студента, дедлайнів, рейтингової системи оцінювання, критеріями та засобами оцінювання результатів навчання тощо.

ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

ОК для оволодіння ...

Маркетинг хімічної продукції (ЗО 04)

Силабус

Інтелектуальна власність та патентознавство (ЗО 01)

Силабус

Основи інженерії та технології сталого розвитку (ЗО 02)

Силабус

 

ОК для здобуття мовних компетентностей

Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації (ЗО 03)

Силабус

 

ОК для здобуття глибинних знань зі спеціальності

Сучасні методи кондиціювання та очищення води (ПО 01 )

Силабус

Корозія і методи захисту металів від корозії (ПО 02)

Силабус

Інноваційні хімічні технології (ПО 03)

Силабус
Силабус 2022-2023 (English)

Ресурсозберігаючі та екологічно безпечні технології (ПО 04)

Силабус

Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи наукових досліджень (ПО 05.1)

Силабус

Силабус 2022-2023

Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Наукова робота за темою магістерської дисертації (ПО 05.2)

Силабус

Силабус 2022-2023

 

ОК для здобуття універсальних компетентностей дослідника

Практика (ПО 06)

Силабус

Робота над магістерською дисертацією (ПО 07)

Силабус

Image
Image

Free Joomla! template by L.THEME