Open menu

Гранти президента та МОН

Розробка новітньої ресурсозберігаючої технології очищення стічних вод від барвників з утилізацією осадів водоочищення

 

Виявленням інтересу держави до покращення екологічного стану навколишнього середовища та переробка відходів у вторинну сировину за рахунок розроблення та втілення нових ресурсозберігаючих технологій стало надання Гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2013 р. Косогіній Ірині Володимирівні, викладачеві кафедри технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології хіміко-технологічного факультету КПІ за темою "Розробка новітньої ресурсозберігаючої технології очищення стічних вод від барвників з утилізацією осадів водоочищення".

Kosogina3

Косогіна Ірина Воодимірівна, автор наукової теми

Вказана робота виконувалась у руслі наукового напрямку і наукової школи, що має розвиток на кафедрі під керівництвом видатного вченого та викладача професора Ігора Михайловича Астреліна і пов’язана з розробкою інноваційних методів переробки промислових відходів у товарний продукт або вторинну сировину із застосуванням сучасних підходів до знезараження і очищення водних систем.

kos gr1

Модельна установка

 

kos gr2

Очищені зразки стічних вод

Ця розробка робить можливими:

  • знебарвлення стічних вод на 90-95%;
  • зменшення обсягу осаду очищення стічних вод в 10 разів;
  • переробку та рецикл вихідних реагентів;
  • повне видалення токсичних компонентів.

Удосконалення та створення наукових засад комплексного ресурсозберігаючого очищення стічних вод від барвників різного типу та походження сприяє очищенню водних об'єктів від токсичних компонентів, зменшенню кількості осадів водоочищення і повному або частковому знешкодженню токсичних компонентів з останніх.

Косогіна І.В. Грант президента 2013 р.

Free Joomla! template by L.THEME