Open menu
Image

Науковий гурток «Наноматеріали. Нанотехнологія»

Керівник: доцент кафедри ТНР, В та ЗХТ, к.х.н., доцент Донцова Тетяна Анатоліївна.

Діяльність гуртка спрямована на розвиток наукового мислення у студентів та реалізацію їх науково-практичного потенціалу. Всі студенти гуртка «Наноматеріали. Нанотехнологія» приймають участь у міжнародних конференціях, готують наукові публікації та патенти.

col14

Основним науковим направленням діяльності гуртка «Наноматеріали. Нанотехнологія» є створення та використання наноматеріалів у екологічному напрямку. Окрім експериментальних досліджень в рамках гуртка проводиться й хімічне моделювання отриманих власними руками наноструктур з метою прогнозування їх властивостей в залежності від розмірів та кристалохімічної особливості. Також у гуртку проводяться практично спрямовані дослідження, а саме, використання різних відходів виробництва з метою перетворення їх у комерційні продукти та дослідження по якості ґрунтів через визначення складу повітряного середовища над ними.

2222

Окрім наукових досліджень студенти мають можливість брати участь у літніх школах європейських країн шляхом прозорої участі у різноманітних конкурсах.

Наукові теми, які затверджені у плані гуртка на 2018-2019 рр.:

 • Синтез ГАП сахаратним методом
 • Синтез ГАП з використанням сечовини
 • Визначення кислотно-основных властивостей порошків на основі стануму оксиду
 • Отримання магнітних сорбентів з фотокаталітичною дією
 • Магнітні сорбційні матеріали з відходів глиноземного виробництва
 • Сорбційні властивості новітніх нанокомпозитів на основі АУ
 • Синтез сорбційних матеріалів з червоного шламу
 • Створення модифікованих нанокомпозиційних магнітокерованих сорбентів з дисульфідом вольфраму
 • Газофазний синтез нанокристалічних оксидів металів
 • Компьютерний розрахунок геометричних та енергетичних параметрів металоксидних систем
 • Створення модифікованих нанокомпозиційних магнітокерованих сорбентів з дисульфідом молібдену
 • Компьютерне моделювання металоксидних структур
 • Функціональні реагенти з відходів глиноземного виробництва
 • Визначення якості грунтів
 • Дизайн металоксидних структур в програмі Diamod.

gurt20

Free Joomla! template by L.THEME