Open menu
audit_418el7b_400x230.jpg

Дисципліни для магістратури ОПП

Вибіркові дисципліни:

Каталог кафедри ТНР, В та ЗХТ містить анотований перелік вибіркових навчальних дисциплін циклу підготовки програми «Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення».

Студенти 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти обирають освітні компоненти (ОК)/ навчальні дисципліни (НД) згідно навчального плану на другий семестр першого року підготовки за ОПП.

Зі всіма аспектами щодо реалізації права студентів на вибір дисциплін можна ознайомитися в Положенні про порядок реалізації студентами хіміко-технологічного факультету права на вільний вибір навчальних дисциплін.

Переглянути Ф-каталог (ОПП) за 2023 рік   

Переглянути Ф-каталог (ОПП) за 2022 рік  

Переглянути Ф-каталог (ОПП) за 2021 рік

Переглянути каталог кафедри ТНР, В та ЗХТ за 2020 рік

Переглянути актуальні силабуси весняного семестру 2021-2022 н.р.

 

 

Дисципліни, що викладаються співробітниками кафедри:

1. Технологія та обладнання одержання питної та технічної води

Інформація для дистанційного навчання

ПНД

РНП КМ

РНП КМ (Курсова робота)

Методичні вказівки до лабораторних робіт

Методичні вказівки до практичних занять

Практикум. Частина 1 (навчальний посібник)

Практикум. Частина 2 (навчальний посібник)

Конспект лекцій

Відео лабораторних робіт

Силабус

2. Хімія, технологія та обладнання очищення стічних вод

ПНД

РНП КМ

Методичні вказівки до лабораторних робіт

Лабораторний практикум (навчальний посібник)

Відео лабораторних робіт

Силабус

3. Хімічна технологія каталізаторів та каталітичних процесів

Інформація для дистанційного навчання

ПНД

РНП КМ

Силабус

4. Адсорбція, адсорбенти та каталізатори на їх основі

ПНД

РНП КМ

РНП КМ (Курсова робота)

Силабус

5. Прецизійні методи аналізу неорганічних речовин

Інформація для дистанційного навчання

ПНД

РНП КМ

Силабус

6.Технологічне проектування виробництв неорганічних речовин та водоочищення

ПНД

РНП КМ

Силабус

7. Теорія процесів виробництв неорганічних речовин

ПНД

РНП КМ

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (навчальний посібник)

Силабус

8. Комп'ютерні технології в процесах неорганічних виробництв

Силабус 2022-2023 н.р.

Силабус 2023-2024 н.р.

8. Комп'ютерні технології

ПНД

РНП КМ

Силабус

9. Новітні хімічні технології одержання адсорбентів-каталізаторів

Силабус 2022-2023 н.р.

9. Інноваційні адсорбенти і фотокаталізатори хімічних технологій

Силабус

10. Інноваційні хімічні технології

Силабус 2022-2023 н.р.

Силабус 2022-2023 н.р. (English)

10. Автоматичне регулювання та управління технологічними процесами у виробництві

Силабус

11. Новітні методи дослідження та аналізу матеріалів у хімії та фармації

Силабус

12. Сучасні інструментальні методи аналізу в хімії

Силабус

13. Сучасні методи кондиціювання та очищення води

Силабус 2022-2023 н.р.

Силабус

Силабус (курсовий проєкт)

14. Сучасні технології водопідготовки та водоочищення

Силабус 2022-2023 н.р.

14. Сучасні методи очищення побутових і промислових стічних вод та їх повторне використання

Силабус

14. Інноваційні хімічні технології переробки вторинних матеріалів

Силабус 2022-2023 н.р.

15. Сучасний інструментальний аналіз неорганічних речовин

Силабус 2022-2023 н.р.

16. Світові тенденції очищення стічних вод

Силабус 2022-2023 н.р.

17. Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи наукових досліджень

Силабус 2022-2023 н.р.

Силабус 2023-2024 н.р.

Інформація для дистанційного навчання

РНП КМ (Основи наукових досліджень)

РНП КМ (НДР за темою магістерської дисертації)

Силабус

18. Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Наукова робота за темою магістерської дисертації

Силабус 2022-2023 н.р.

Силабус 2023-2024 н.р.

19. Практика

Силабус 2022-2023 н.р.

20. Виконання магістерської дисертації

Методичні вказівки до виконання магістерської дисертації 

Навчальний посібник

Free Joomla! template by L.THEME