Open menu

Абітурієнту (магістратура)

admission_400x230.jpg

161 Хімічні технології та інженерія

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ НЕОРГАНІЧНИХ, ЕЛЕКТРОДНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВОДООЧИЩЕННЯ

Відбіркова комісія ХТФ проводить прийом документів на навчання для здобуття ступеня магістра

Переглянути інформацію про освітню програму (освітньо-наукову)

Переглянути інформацію про освітню програму (освітньо-професійну)

 

Розклад роботи атестаційної комісії у 2022 році  

 

Дати вступної кампанії 2022 може бути змінено через воєнний стан та карантин!

Для вступу за державним замовленням потрібно скласти фахове вступне випробування, та надати мотиваційний лист, а за кошти фізичних та/або юридичних осіб — лише подати до розгляду мотиваційний лист. Програми фахових вступних випробувань оприлюднені на сайтах факультетів та навчально-наукових інститутів КПІ ім. Ігоря Сікорського. Вступники до магістратури цього року не потрібно складати єдиний вступний іспит з іноземної мови у формі ЗНО.

 

Перелік документів для вступу:

  • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії 1, 2 сторінки + 11 (реєстрація) для паперового паспорту, для ID карти – копія карти з обох боків);
  • ідентифікаційний код (оригінал та копії);
  • диплом бакалавра та додаток до нього — за наявності (оригінал та копії);
  • у разі відсутності диплому – довідка з закладу освіти про орієнтовний термін закінчення та одержання диплому із вказанням шифру напряму підготовки (спеціальності) та назви;
  • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю);
  • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії);
  • чотири фотографії.

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

 

Ви продовжуєте навчання за тією ж спеціальністю? Цього року документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням ви можете подати до 5 заяв, кількість заяв за кошти фізичних та/або юридичних осіб не більше 20. Для того, щоб подати документи, потрібно з 1 серпня зареєструвати електронний кабінет. Подати заяви можна буде через електронний кабінет з 16 серпня до 15 вересня включно. Вступні випробування за обраним фахом складатимуться до 19 вересня включно відповідно до розкладу робіт атетаційних комсій, які наведено на сайтах відповідних підрозділів університету.

Ви вирішили змінити фах після одержання диплому бакалавра? Додаткове вступне випробування цього року складати не потрібно. У зв’язку зі змінами до Закону України «Про вищу освіту» від 18 грудня 2019 року та взявши до уваги воєнний стан та епідеміологічну ситуацію, викликану пандемією COVID-19 додаткове вступне випробування при вступі до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2022 році скасовано. Для вступу до магістратури необхідно скласти лише фахове вступне випробування відповідно до обраної освітньої програми.

При вступі не нараховуються додаткові бали за наявність наукових публікацій.

Конкурсний бал розраховується за наступною формулою:

КБ = П1,

де П1 – оцінка фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів).

Мінімальна кількість балів для вступу за державним замовленням - 125 балів.

 

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра «Хімічні технології неорганічних, електродних матеріалів та водоочищення» за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія

Програма комплексного фахового випробування для вступу на програму підготовки магістра (ОПП) за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-наукову програму підготовки магістра «Хімічні ресурсоефективні технології неорганічних, органічних речовин, матеріалів та покриттів» за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія

Програма комплексного фахового випробування для вступу на програму підготовки магістра (ОНП) за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія

Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році

Основні положення, перелік документів, всі правові елементи, які пов’язані із  можливостями для вступу до вищих навчальних закладів у 2022 році.

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2022 році

Основні положення, етапи вступної кампанії, розрахунок конкурсних балів у випадку вступу до магістратури Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2022 році.

Free Joomla! template by L.THEME