Open menu

Науково-дослідна практика магістрів

Науково-дослідна практика (навчальна програма)

Науково-дослідна практика є одним з елементів освітньо-наукових програм підготовки магістрів. Метою науково-дослідної практики є систематизація, розширення й закріплення професійних знань, формування умінь ставити завдання, аналізувати отримані результати й робити висновки, надбання й розвиток досвіду самостійної науково-дослідної роботи.

Основним завданням практики є набуття досвіду в дослідженні актуальної наукової проблеми, а також підбір необхідних матеріалів для виконання дисертації.

Під час науково-дослідної практики студент повинен:

вивчити:

 • патентні та літературні джерела з розроблювальної теми з метою їх використання при виконанні атестаційної роботи;
 • методи дослідження й проведення експериментальних робіт;
 • правила експлуатації дослідницького обладнання;
 • методи аналізу та обробки експериментальних даних;
 • інформаційні технології в наукових дослідженнях, програмні продукти, що відносяться до професійної сфери;
 • вимоги до оформлення наукової документації;

виконати:

 • аналіз, систематизацію й узагальнення науково-технічної інформації з теми досліджень;
 • теоретичне або експериментальне дослідження в рамках поставлених завдань;
 • аналіз вірогідності отриманих результатів;
 • порівняння результатів дослідження об’єкта розробки з вітчизняними й закордонними аналогами;
 • аналіз наукової й практичної значимості отриманих результатів досліджень.

2024 рік

У 2023-2024 навчальному році (з 5 лютого по 17 березня 2024 року) науково-дослідну практику пройшли 2 студенти другого курсу магістратури.

У кафедри ТНР, В та ЗХТ заключено договори з 6 базами щодо переддипломної практики магістрів, але здобувачами вищої освіти було обрано лише одну (м. Київ, Центр сучасних водних технологій).

Серед запропонованих баз практики:

 • м. Київ, Центр сучасних водних технологій;
 • м. Київ, ГО "ВУВТ "ВОТЕРНЕТ";
 • м. Київ, Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України;
 • м. Київ, Інститут фізичної хімії НАН України;
 • м. Київ, Інститут колоїдної хімії та хімії води НАН України;
 • м. Київ, Інститут хімії поверхні НАН України.

2023 рік

У 2022-2023 навчальному році (з 6 лютого по 12 березня 2023 року) науково-дослідну практику пройшли 2 студенти другого курсу магістратури.

У кафедри ТНР, В та ЗХТ заключено договори з 4 базами щодо переддипломної практики магістрів, але здобувачами вищої освіти було обрано лише одну (м. Київ, Центр сучасних водних технологій).

Серед запропонованих баз практики:

 • м. Київ, Центр сучасних водних технологій;
 • м. Київ, Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України;
 • м. Київ, Інститут фізичної хімії НАН України;
 • м. Київ, Інститут хімії поверхні НАН України.

2020 рік

У 2019-2020 навчальному році науково-дослідну практику проходили 2 студенти кафедри ТНР, В та ЗХТ. 

У кафедри ТНР, В та ЗХТ заключено договори з 6 установами щодо наково-дослідної практики, але через карантинні міри ці студенти проходили практику на кафедрі, а не на підприємствах чи в науково-дослідних інститутах.

2018 рік

У 2018 році науково-дослідну практику проходили 19 студентів кафедри ТНР, В та ЗХТ, з яких 9 займались дослідженнями в різноманітних інститутах НАН України.

Місце практики  Адреса   Кількість студентів 
 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України   02094, м. Київ, вул. Мурманська, 1  1
 Інститут загальної та неорганічної хімії НАН України  03142, м. Київ, пр. Академіка Паладіна, 32/34  1
 Інститут колоїдної хімії та хімії води НАН України  03142, м. Київ, пр. Вернадського, 42  2
 Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України  03680, м. Київ, вул. Генерала Наумова, 13  2
 Інститут фізичної хімії НАН України  03028, м. Київ, пр. Науки, 31  2
 Інститут проблем матеріалознавства НАН України  03680, м. Київ, вул. Кржижановського, 3  1

Free Joomla! template by L.THEME