Open menu

Анонси

Міжнародна конференція з хімії, хімічної технології та екології, присвячена 125-річчю КПІ ім. Ігоря Сікорського

banner conf 2023 222

26-29 вересня 2023 року у Києві відбудеться Міжнародна конференція з хімії, хімічної технології та екології, присвячена 125-річчю КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Подання заявок та тез до 10 вересня 2023 року.

Мови конференції: українська та англійська.

Напрямки роботи конференції:

 • Секція 1. Органічна, неорганічна та фізична хімія. 
 • Секція 2. Органічне та неорганічне матеріалознавствої.
 • Секція 3. Екологічні хімічні технології та захист навколишнього середовища.
 • Секція 4. Сучасні водоочисні та хімічні технології.
 • Секція 5. Електрохімія, корозія металів та захист від корозії.

Переглянути детальну інформацію

Перейти до реєстрації

Завантажити шаблон

«Хімічна технологія: наука, економіка та виробництво»

shostka

22-22 жовтня 2021 року у дистанційному форматі з використанням інтернет-сервісу Google Meet відбудеться V Міжнародна науково-практична конференція «Хімічна технологія: наука, економіка та виробництво».

Подання заявок та тез продовжено до 10 жовтня 2021 року.

Мови конференції: українська, англійська, польська та російська.

Напрямки роботи конференції:

 • Секція 1. Спеціальна хімічна технологія, виробництво боєприпасів та вибухові роботи в промисловості. 
 • Секція 2. Загальна хімічна технологія, екологія та проблеми утилізації.
 • Секція 3. Енергозбереження і альтернативні палива.
 • Секція 4. Економіка виробництва та управління.
 • Секція 5. Інформаційні технології, моделювання та автоматизація.
 • Секція 6. Хімія та фармацевтика.
 • Секція 7. Філософсько-методологічні та соціальні аспекти виробництва.

Переглянути детальну інформацію

Перейти до реєстрації

 

«ЕКОЛОГІЯ. ЛЮДИНА. СУСПІЛЬСТВО»

ecol802

20-21 травня 2021 року в онлайн-режимі під егідою Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» відбудеться ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологія. Людина. Суспільство».

Подання заявок та тез до 30 квітня 2021 року.

Мови конференції: українська, англійська та російська.

Напрямки роботи конференції:

 • Секція 1. Загальна екологія:
 • популяційна екологія;
 • екологія біогеценозів;
 • урбоекологія;
 • біологічні та біохімічні методи екологічного моніторингу, біоіндикація;
 • медична екологія та охорона здоров'я населення.
 • біологічні методи очистки стічних вод;
 • біологічні методи переробки відходів;
 • біологічні методи рекультивації ґрунтів; 
 • Секція 2. Техноекологія:
 • альтернативні енерготехнології;
 • альтернативні види палива;
 • хімічні та фізико-хімічні методи екологічного моніторингу;
 • методи і технології водоочистки та водопідготовкики;
 • технології замкнутого водовикористання у промисловості;
 • методи та технології рекуперації, утилізації та знешкодження газових викидів;
 • методи та технології очищення та рекультивації ґрунтів;
 • методи та технології утилізації та переробки твердих відходів;
 • Секція 3. Стратегія сталого розвитку у контексті екологічної безпеки:
 • екологічні аспекти сталого розвитку регіонів;
 • екологічні індикатори сталого розвитку;
 • математичне моделювання та прогнозування у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального
 • використання природних ресурсів;
 • проблеми екологічної освіти та виховання;
 • економіка природокористування.

Переглянути детальну інформацію

Перейти до реєстрації

 

«Комп'ютерне моделювання і керування в техніці та технологіях – КМККТ-2021»

c202170

12-14 травня 2021 року у м. Київ у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" відбудеться 9-а міжнародна науково-практична конференція "Комп'ютерне моделювання і керування в техніці та технологіях – КМКТТ-2021". Конференція проводиться з метою обговорення досвіду використання комп'ютерного та математичного моделювання і автоматизації в техніці та екології, хімічній і біохімічній технологіях, сучасних напрямках комп'ютерного та математичного забезпечення технологічних систем. У рамках конференції КМККТ-2021 буде також розглянуто питання сучасної багаторівневої вищої освіти. Для участі в роботі конференції оргкомітет запрошує представників провідних академічних інститутів НАН України, вищих навчальних закладів, хімічних підприємств, наукових і проектних інститутів, фірм України та зарубіжних країн.

Подання заявок та статей до 28 березня 2021 року.

Мови конференції: українська, англійська та російська.

 

Напрямки роботи конференції:

 • Комп'ютернемоделювання та прогнозування розвитку складних систем різної природи.
 • Автоматизація та комп'ютерна підтримкавиробничих процесів.
 • Оптимальне керування технологічнимипроцесами.
 • Комп'ютерне моделювання технологічнихпроцесів і систем.
 • Комп'ютернемоделювання в хімії, комп'ютерні методи синтезу нових речовин.
 • Комп'ютернемоделювання природоохоронних процесів.
 • Інтелектуальні методи в сучасних технологічних процесах.
 • Математичні та інструментальні методитехнологій Індустрії 4.0.
 • Комп'ютерно-інформаційні технології вбагаторівневій вищій освіті.

Перелянути детальну інформацію

 

«Наука та сучасне фармацевтичне виробництво»

Farm Scien 15

19 листопада 2020 р. планується проведення в онлайн-режимі VІІІ науково-практичної конференції Школи молодих науковців (ШМН) АТ «Фармак» на тему: «Наука та сучасне фармацевтичне виробництво». До участі у конференції запрошуються молоді науковці віком до 35 років включно: студенти, магістранти, викладачі, аспіранти та докторанти.

Подання заявок та тез до 6 листопада 2020 року.

Мови конференції: українська, англійська та російська.

 

Основні напрямки роботи конференції:

 • розробка лікарських засобів та біоподібних препаратів за стандартами ІСН;
 • наукові дослідження нових фармацевтичних та біотехнологічних молекул;
 • огляд змін у регуляції обігу лікарських засобів;
 • проведення досліджень з біоеквівалентності;
 • фармацевтичне виробництво, забезпечення і контроль якості, маркетинг, фінанси тощо.

Переглянути детальну інформацію

Перейти реєстраційну форму

 

«ЕКОЛОГІЯ. ЛЮДИНА. СУСПІЛЬСТВО»

ecol80

21-22 травня 2020 року в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» відбудеться ХХІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологія. Людина. Суспільство».

Подання заявок та тез продовжено до 14 травня 2020 року.

Мови конференції: українська, англійська та російська.

Напрямки роботи конференції:

 • Секція 1. Загальна екологія:
 • популяційна екологія;
 • екологія біогеценозів;
 • урбоекологія;
 • біологічні та біохімічні методи екологічного моніторингу, біоіндикація;
 • медична екологія та охорона здоров'я населення.
 • біологічні методи очистки стічних вод;
 • біологічні методи переробки відходів;
 • біологічні методи рекультивації ґрунтів; 
 • Секція 2. Техноекологія:
 • альтернативні енерготехнології;
 • альтернативні види палива;
 • хімічні та фізико-хімічні методи екологічного моніторингу;
 • методи і технології водоочистки та водопідготовкики;
 • технології замкнутого водовикористання у промисловості;
 • методи та технології рекуперації, утилізації та знешкодження газових викидів;
 • методи та технології очищення та рекультивації ґрунтів;
 • методи та технології утилізації та переробки твердих відходів;
 • Секція 3. Стратегія сталого розвитку у контексті екологічної безпеки:
 • екологічні аспекти сталого розвитку регіонів;
 • екологічні індикатори сталого розвитку;
 • математичне моделювання та прогнозування у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального
 • використання природних ресурсів;
 • проблеми екологічної освіти та виховання;
 • економіка природокористування.

Переглянути детальну інформацію

Перейти до реєстрації

Перейти на сайт конференції

 

«Академічна доброчесність: від теорії до практики»

saiup logo of l 1

Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка запрошує доєднатися до вебінару "Академічна доброчесність: від теорії до практики" від Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP.

Вебінар відбудеться 28 квітня 2020 року (вівторок) з 11:00 до 12:30.

 

Ключові аспекти:

1. Академічна доброчесність в університеті: Навіщо це нам?

2. З чого почати? Кроки для побудови ефективної системи забезпечсення АДЧ

 • Кодекс та положення
 • Виявлення та запобігання порушень
 • АДЧ та система забезпечення якості освіти
 • Робота із студентами
 • Робота із викладачами

3. Досвід та приклади Ізмаїльського державного гуманітарного університету

4. Ризики та бар’єри при впроваджені подібних практик

Доповідач: Віктор Дроздов, начальник навчально-методичного відділу, доцент кафедри української і всесвітньої історії та культури Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

Перейтидо реєстрації

 

«Еко Форум – 2020»

ecoforum15

З метою впровадження інноваційних природоохоронних технологій, зміцнення екологічної безпеки та протидії змінам клімату Запорізькою міською радою спільно з Міністерством енергетики та захисту довкілля України, Міністерством освіти і науки України, Запорізькою торгово-промисловою палатою, провідними підприємствами та громадськістю регіону з 28 по 30 травня 2020 року у м. Запоріжжя на базі сучасного виставкового комплексу «Козак-Палац» буде проведено міжнародний екологічний форум «Еко Форум – 2020».

Подання заявок та тез до 12 травня 2020 року.

Мови форуму: українська, російська.

 

Напрямки роботи форуму:

 • Кліматична політика 2020: законодавство, реформи, екологічні перспективи.
 • Скорочення викидів і запобігання зміні клімату.
 • Адаптація до наслідків зміни клімату.
 • «Зелений бізнес»: нові ринкові можливості та інноваційні продукти.
 • Енергоефективність, відновлювальна енергетика.
 • Управління водними ресурсами: якість води, очищення стічних вод.
 • Захист атмосферного повітря. Системи контролю та моніторингу стану навколишнього середовища.
 • Управління промисловими та побутовими відходами.

 Переглянути детальну інформацію

 

Хакатон Farmak Science Start

Farm50

Farmak Science Start - хакатон, у якому 40 студентів позмагаються у вирішенні прикладних завдань із фарм-розробки!

Організатор та спонсор заходу - компанія Фармак.

 

Хакатон складатиметься з трьох частин:

 • тематичні воркшопи від експертів “Фармак”;
 • вирішення завданнь;
 • презентація рішень та нагородження переможців.

 

Теми хакатону:

 1. Розробка складу та технології твердої лікарської форми - таблетки та розчину для ін’єкцій на основі АФІ (активного фармацевтичного інгредієнта) транексамова кислота: порівняння підходів та особливості розробки та технологічного процесу.
 2. Розробка складу та технології рідкої лікарської форми – краплі для очей у вигляді суспензії на основі АФІ бринзоламід: особливості розробки та технологічного процесу.
 3. Які технологічні та аналітичні питання повинні вирішити розробники для успішної розробки генеричної лікарської форми оригінального препарату Рапитус – сироп.
 4. Розробка оптимальної технології синтезу АФІ та проекту реалізації технології синтезу АФІ в промислових умовах.

 

Стати учасником Farmak Science Start можна два кроки:

 • заповнити анкету;
 • пройти тест на логіку, який буде надіслано зареєстрованим кандидатам 10-го квітня. На вирішення виділено час до 12-го квітня включно.

Участь можуть взяти студенти 4 курсу, магістратури та випускники 2020-го року. Команди будуть формуватись по темам. Команди буде створено рандомно за темами, обраними учасниками у реєстраційній формі.

Перейти до заповнення анкети

Переглянути детальну інформацію

 

«Вода в харчовій промисловості»

Odesa

20-21 березня 2020 року на базі Одеської національної академії харчових технологій  за підтримки Асоціації виробників водоочисної техніки та доочищеної води (АВТ), Асоціації виробників мінеральних та питних вод України, Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності (МАНЕБ) та ТДВ «Одеський завод мінеральних вод «Куяльник» відбудеться XI Всеукраїнська науково-практична конференція «Вода в харчовій промисловості».

Подання заявок та тез до 20 квітня 2020 року.

Мови конференції: українська, англійська та російська.

 

Напрямки роботи конференції:

 • Перспективні технології, сучасні реагенти і матеріали для водопідготовки та очищення стічних вод.
 • Актуальні питання впливу фізико-хімічних властивостей води на процеси підготовлення води на підприємствах харчової промисловості
 • Інноваційні підходи до вирішення проблем якості та безпечності питної води
 • Фасовані води та напої - актуальні проблеми нормування, виробництва і якості.
 • Еколого-енергетичні та економічні аспекти використання води у виробництві харчової продукції.

 Переглянути детальну інформацію

 

«Ресурси природних вод Карпатського регіону»

lviv pol70

28-29 травня 2020 року  на базі Національного університету "Львівська політехніка" відбудеться ХІХ Міжнародна науково-практична конференція "Ресурси природних вод Карпатського регіону".

Подання тез до 9 травня 2020 року.

Мови конференції: українська, англійська та російська.

 

Напрямки роботи конференції:

 • Ресурси природних вод та їх екологічний стан.
 • Гідротермальні та гідроенергетичні ресурси.
 • Рекреаційно-бальнеологічний потенціал Карпатського регіону.
 • Водопостачання та проблеми раціонального використання прісних вод.
 • Сучасні методи і технології очищення та утилізації стічних вод.
 • Сучасні технології питної води.
 • Сучасні методи водопідготовки для промислових виробництв.
 • Проблеми охорони транскордонних водних басейнів.
 • Інтеграція досліджень природних вод до пріоритетів Європейського Союзу.

 Переглянути детальну інформацію

 

«EastWest Chemistry Conference»

eastwest50

Четверта конференція "EastWest Chemistry Conference" (EWCC 2020) відбудеться з 23 по 25 вересня 2020 року в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» під егідою Хімічного товариства Туреччини із залученням профільних інститутів Національної академії наук України.

Подання тез до 3 серпня 2020 року.

 Перелянути лист-запрошення

 Перейти на сайт конференції

 

«Хімічні Каразінські читання-2020»

karazin

21-23 квітня 2020 року на хімічному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна відбудеться ХІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів "Хімічні Каразінські читання-2020" (ХКЧ'20).

Подання тез  до 1 квітня 2020 року.

Мови конференції: українська та російська.

 

Напрямки роботи конференції:

 • Органічна хімія.
 • Неорганічна хімія.
 • Аналітична хімія.
 • Фізична хімія.

Перелянути детальну інформацію

Переглянути зразок оформлення тез

 

«Комп'ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку – КМХТ-2020»

logo 150x160 kmxt

19-22 березня 2020 року у м. Київ у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" відбудеться 8-а міжнародна науково-практична конференція "Комп'ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку – КМХТ-2020". КМХТ-2020 проводиться з метою обговорення досвіду використання комп'ютерного та математичного моделювання в хімії та екології, хімічній і біохімічній технологіях, сучасних напрямках комп'ютерного та математичного забезпечення технологічних систем. У рамках конференції КМХТ-2020 буде також розглянуто питання сучасної багаторівневої вищої освіти. Для участі в роботі конференції оргкомітет запрошує представників провідних академічних інститутів НАН України, вищих навчальних закладів, хімічних підприємств, наукових і проектних інститутів, фірм України та зарубіжних країн.

Подання заявок та статей до 15 березня 2020 року.

Мови конференції: українська, англійська та російська.

 

Напрямки роботи конференції:

 • Автоматизація та комп'ютерна підтримка виробничих процесів.
 • Комп'ютерне моделювання хіміко-технологічних та біохімічних процесів ісистем.
 • Комп'ютерне моделювання в хімії, комп'ютерні методи синтезу нових речовин.
 • Комп'ютерне моделювання природоохоронних процесів.
 • Комп'терне моделювання і прогнозування розвитку складних систем різної природи.
 • Сталий розвиток регіонів.
 • Комп'ютерно-інформаційні технології в багаторівневій вищій освіті.

Перелянути детальну інформацію

 

«Інформаційні технології в моделюванні»

itm

19-20 березня 2020 року в Одеському національному політехнічному універстеті на базі кафедри проектного навчання в інформаційних технологіях Інституту комп’ютерних систем відбудеться V Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених "Інформаційні технології в моделюванні".

Матеріали конференції індексуються в Index Copernicus.

Тема конференції - моделювання різноманітних об’єктів, явищ і процесів з використанням інформаційних технологій.

Подання заявок та тез до 1 березня 2020 року.

Мови конференції: українська, німецька, польська, англійська та російська.

 

Секції:

 • Геометричне, математичне та комп'ютерне моделювання об'єктів, явищ і процесів.
 • Інформаційні технології моделювання об'єктів, явищ і процесів.
 • Управління IT проектами.
 • Машинне навчання та штучний інтелект.

Перелянути детальну інформацію

 

«Техніка та технологія харчових виробництв»

bel conf2

23-24 квітня 2020 року у м. Могилів (Республіка Білорусь) в Могилівському державному університеті продовольства відбудеться ХIII Міжнародна науково-технічна конференціїя «Техніка та технологія харчових виробництв».

Подання заявок та тез до 15 лютого 2020 року.

Мови конференції: білоруська, англійська та російська.

 

Секції:

 • Технологія харчових виробництв.
 • Фізико-хімічні аспекти харчових і хімічних виробництв.
 • Процеси і апарати харчових виробництв.
 • Устаткування зернопереробних та харчових виробництв.
 • Холодильна техніка та теплофізика.
 • Автоматизація та комп'ютеризація харчових виробництв.
 • Товарознавство та організація торгівлі.
 • Економічні проблеми переробних галузей АПК.
 • Екологія і безпека технологічних процесів.

Перелянути детальну інформацію

 

«Проблеми та досягнення сучасної хімії»

 

cropped oldemblem

7-8 травня 2020 року у м. Одеса відбудеться XXІ Наукова молодіжна конференція «Проблеми та досягнення сучасної хімії» присвячена 90-річчю з дня народження академіка О.В. Богатського та 110-річчю з дня народження академіка М.С. Полуектова.

До роботи конференції запрошуються молоді науковці, студенти та фахівці-хіміки віком до 35 років.

Подання заявок та тез до 15 березня 2020 року.

Мови конференції: українська, англійська та російська.

 

Секції:

 • Органічної хімії, біоорганічної хімії та біохімії
 • Неорганічної хімії, аналітичної хімії та екології

Перелянути детальну інформацію

 

VIІI Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології

 kpi logo60

Хіміко-технологічний факультет КПІ ім. І. Сікорського запрошує прийняти участь у VIІI Міжнародній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології, яка відбудеться 22-23 квітня 2020 року у Києві.

Подання заявок та тез до 1 березня 2020 року.

Мови конференції: українська, англійська та російська.

 

Секції:

 • Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин.

 • Хімія і технологія органічних речовин.

 • Теоретичні та прикладні аспекти електрохімії.

 • Неорганічне матеріалознавство.

 • Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії у вирішенні екологічних проблем. Водоочищення.

 • Автоматизація та комп’ютерне моделювання в хімічній технології.

 • Хімічні технології органічного синтезу косметичних засобів та харчових добавок.

 • Хімія та технологія полімерів.

Перелянути детальну інформацію

 

«Сталий розвиток – стан та перспективи»

sdev 2018

Навчально-науковий інститут сталого розвитку імені В’ячеслава Чорновола Національного університету «Львівська політехніка» запрошує взяти участь у ІІ Міжнародному науковому симпозіумі «Сталий розвиток – стан та перспективи», який відбудеться 26-28 лютого 2020 року у смт. Славське.

Мета симпозіуму – презентація результатів наукових досліджень, дискусії та обмін ідеями щодо різноманітних аспектів сталого розвитку. Учасники зможуть не тільки обмінятись збагатисьсь новими ідеями, але й насолодитись мальовничою природою зимових Карпат.

Подання заявок до 28 грудня 2019 року.

Мови симпозіуму: українська, англійська, польська та російська.

 

Тематика симпозіуму:

 • екологія та збалансоване природокористування;
 • екологічна безпека та природоохоронна діяльність;
 • туризм та готельно-ресторанна справа;
 • підприємництво та екологічна експертиза товарів;
 • цивільна безпека (охорона праці, техногенна безпека).

Перейти на сторінку симпозіуму

«ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМАХ ВОДОВІДВЕДЕННЯ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ»

image003

"Мінськводоканал" запрошує прийняти участь у Міжнародній науково-практичній конференції, що відбудеться 12-13 лютого 2020 р. у Мінську.

Заявки та тези доповідей приймаються до 2 грудня 2019 р.

Мови конференції: російська, англійська. 

 

Тематика конференції:

 • технології та обладнання для очищення стічних вод;
 • технології та обладнання для обробки та утилізації осадів стічних вод;
 • управління викидами в навколишнє середовище від об'єктів водовідведення;
 • сучасні технології знезараження очищених стічних вод;
 • контроль якості очищення стічних вод;
 • автоматизовані системи управління технологічним процесом очищення стічних вод;
 • експлуатація мереж водовідведення та споруд на них;
 • реконструкція об'єктів із залученням кредитних ресурсів;
 • екологічне і санітарне законодавство в сфері очищення стічних вод;
 • реагенти для обробки стічних вод й осадів.

 Для перегляду детальної інформації натисніть тут

 

IWA Water and Development Congress & Exhibition 2019

WDCE19 banner 40

Міжнародна водна асоціація (IWA) запрошує прийняти участь у Конгресі-виставці, який відбудеться 1-5 грудня 2019 р. у Коломбо (Шрі-Ланка).

Конгрес включає семінари, воркшопи, пленарні сессії, виставкову програму та багато інших заходів, які будуть цікавими спеціалістам водної сфери.

«Зелене будівництво»

knuba conf

Кафедра охорони праці та навколишнього середовища Київського національного університету будівництва та архітектури (КНУБА) запрошує прийняти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Зелене будівництво», яка відбудеться 12-13 листопада 2019 р.

Реєстрація учасників триває до 30 жовтня 2019 р.

Мови конференції: українська, англійська. 

 

Тематика конференції:

 • Екологічні стандарти будівельних матеріалів.
 • Ефективне використання земельних, водних та інших природних ресурсів.
 • Рециклізація та утилізація будівельних відходів.
 • Операційні та екологічні ризики будівельної галузі.
 • Передові інженерні системи та технології зеленого будівництва.

 Для перегляду детальної інформації натисніть тут

 

«Проблеми екології та енергозбереження»

mykol

20-22 вересня 2019 р. на базі Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова відбудеться XIII Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми екології та енергозбереження»

Заявки приймаються до 30 серпня 2019 р.

Мови конференції: українська, російська, англійська. 

 

Тематика конференції:

 • Екологічні, економічні проблеми галузі, проблеми енергозбереження
 • Екологічна та техногенна безпека
 • Енергозбереження в технологічних процесах і при управлінні об’єктами та проектами
 • Інформаційні технології в екології та енергозбереженні
 • Екологічний моніторинг і менеджмент
 • Проблеми економіки довкілля та збалансованого природокористування
 • Пожежна безпека та охорона праці
 • Екологічні проблеми регіонів
 • Охорона морського середовища

 Для перегляду детальної інформації натисніть тут

 

«ПЕРСПЕКТИВИ МАЙБУТНЬОГО ТА РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ В ТЕХНОЛОГІЯХ ВОДОПІДГОТОВКИ»

nuht25

 Національний університет харчових технологій та Асоціація виробників мінеральних та питних вод України запрошують прийняти участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції з питань водопідготовки, що відбудеться 14-15 листопада 2019 р. у Києві.

Заявки та тези доповідей приймаються до 2 листопада 2019 р.

Мови конференції: українська, російська, англійська. 

 

Тематика конференції:

 • Актуальні питання впливу фізико-хімічних властивостей води на процеси водопідготовки.
 • Інноваційні підходи до вирішення проблем якості та безпечності питної води.
 • Підвищення ефективності процесів підготовки питної води. Фізико-хімічні та біологічні аспекти очищення питної води.
 • Водопідготовка у харчових виробництвах: стан та перспективи розвитку.
 • Впровадження мембранних технологій для поліпшення якості питної води та напівпродуктів харчових виробництв.
 • Бутильовані води: нові види продукції, технології, якість, безпечність, фізіологічна повноцінність.
 • Водооборотні системи в промисловості та енергетиці. Очищення промислових стічних вод.
 • Еколого-економічні аспекти раціонального водокористування.

 Для перегляду детальної інформації натисніть тут

 

«Чиста вода 2019»

logos4444

 

14-15 листопада 2019 року на базі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» відбудеться VІ Міжнародна науково-практична конференція «Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти».

Тематика онференції охоплює основні напрямки наукових досліджень, вирішення нагальних та перспективних проблем з водопостачання та водоочищення в національних та транснаціональних вимірах, раціонального використання водних ресурсів, створення міжнародного консорціуму за програмою «Горизонт 2020».

Програма буде сформована у жовтні 2019 року.

Реєстрація на сайті конференції до 9 вересня 2019 р.

Термін подання тез доповідей та оплата організаційного внеску до 28 жовтня 2019 р.

 

Секції:

 • Технології очищення природних вод. Технічні аспекти водопостачання.
 • Вплив стічних вод на навколишнє середовище. Моніторинг та прогнозування стану природних водойм в умовах інтенсивного водоспоживання.
 • Технології очищення стічних вод, знешкодження осадів і отримання з них енергії та енергоносіїв. Біологічні та біохімічні аспекти.

 Для перегляду детальної інформації натисніть тут

 

«Ресурси природних вод Карпатського регіону»

00000536 b

23-24 травня 2019 року на базі Національного університету «Львівська політехніка» відбудеться XVIII Міжнародна конференція «Ресурси природних вод карпатського регіону».

Реєстрація та подача матеріалів триває до 7 травня 2019 р.

Мови конференції: українська, російська, англійська.

 

Тематика конференції:

 • Ресурси природних вод та їх екологічний стан
 • Гідротермальні та гідроенергетичні ресурси
 • Рекреаційно-бальнеологічний потенціал Карпатського регіону
 • Водопостачання та проблеми раціонального використання прісних вод
 • Сучасні методи і технології очищення та утилізації стічних вод
 • Сучасні технології питної води
 • Сучасні методи водопідготовки для промислових виробництв
 • Проблеми охорони транскордонних водних басейнів
 • Інтеграція досліджень природних вод до пріоритетів Європейського Союзу.

 Для перегляду детальної інформації натисніть тут

 

«Сучасні проблеми хімії»

Shev

15-17 травня 2019 року на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбудеться XX Міжнародна конференція студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії».

Реєстрація та подача матеріалів триває до 26 квітня 2019 р.

Мови конференції: українська, англійська.

 

Перелік секцій:

 • аналітична хімія
 • неорганічна хімія
 • органічна хімія
 • фізична хімія
 • хімія високомолекулярних сполук.

 Для перегляду детальної інформації натисніть тут

 

«Природа Полісся: дослідження та охорона»

rivne

13-15 червня 2019 року у м. Сарни відбудеться науково-практична конференція з міжнародною участю «Природа Полісся: дослідження та охорона», присвячена 20-річччю Рівненського природного заповідника.

 Тези доповідей приймаються до 30.04.2019 р. включно. 

Мови конференції: українська, російська, англійська.

 

Перелік секцій:

 • Створення та функціонування природоохоронних об'єктів в умовах Полісся
 • Моніторинг та збереження водних, лісових та болотних екосистем Полісся, в тому числі з використанням електронних та ГІС-технологій.
 • Вивчення біорізноманіття Полісся.
 • Поширення та охорона видів, занесених до Червоної книги України.
 • Антропогенний вплив на природу Полісся.
 • Еколого-освітня діяльність та туризм в умовах Полісся.

Для перегляду детальної інформації натисніть тут

 

«Хімія та сучасні технології»

0fSknVSGgl3344

24-26 квітня 2019 року на базі ДВНЗ УДХТУ відбудеться ІХ Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології».

 Тези доповідей приймаються до 29.03.2019 р. включно. 

Мови конференції: українська, російська, англійська.

 

Перелік секцій:

 • Неорганічна хімія, технологія неорганічних речовин та промислова екологія
 • Хімія та технологія води
 • Електрохімія
 • Органічна хімія, технологія органічних речовин та фармацевтичних препаратів
 • Хімія і технологія паливно-мастильних і полімерних матеріалів
 • Хімічна технологія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів
 • Аналітична хімія, хімічна технологія харчових добавок та косметичних засобів
 • Біотехнологія
 • Безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільний захист
 • Комп’ютерне моделювання та системи управління
 • Енергетика, машинобудування та матеріалознавство
 • Напрями вдосконалення систем управління промисловими підприємствами
 • Духовні витоки сучасного суспільства

 Для перегляду детальної інформації натисніть тут

 

«Современные электрохимические технологии и оборудование»

5656

Белорусский государственный технологический университет приглашает принять участие в работе Международной научно-технической конференции «Современные электрохимические технологии и оборудование».

 

Конференция будет проводиться в период с 13 по 17 мая 2019 г. в Белорусском государственном технологическом университете.

 

Подача тезисов до 15.03.2019 г.

 

Рабочие языки конференции: русский, английский.

 

Тематика конференции:
• Гальванотехника и обработка поверхности
• Химические источники тока 
• Защита от коррозии
• Электрохимический синтез
• Электрохимия и нанотехнологии
• Химия и технология наноматериалов

Для просмотра подробной информации нажмите здесь

«Сучасні технології у промисловому виробництві (СТПВ-2019)»

977370 161353702

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій Сумського державного університету запрошує взяти участь у роботі VI Всеукраїнської науково-технічної конференції «Сучасні технології у промисловому виробництві (СТПВ-2019)».

 

Робочі мови конференції: українська, англійська.

 

Тези доповідей подаються до 18.03.2019 р.

 

Конференція відбудеться 16-19 квітня 2019 р.

 

Серед тематичних напрямів конференції є наступні:
– стандартизація і управління якістю у промисловому виробництві;
– термічна і хіміко-термічна обробка заготовок, особливості процесів та технологій;
– технологія неметалевих матеріалів;
– сучасні та прогресивні матеріали і технології;
– методологічні засади охорони праці на виробництві;
– екологічні проблеми промислових регіонів України;
– оцінювання екологічних ризиків виробничих об’єктів;
– екобезпечні, ресурсозбережні технології промислового виробництва;
– синтез нітрогенвмісних гетероциклів;
– кінетика хімічних реакцій;
– електрохімічні процеси в сучасному виробництві;
– дисперсні сорбенти у природоохоронних технологіях.

Для перегляду детальної інформації натисніть тут

“Хімічна технологія та інженерія – 2”

logo cte2 site uk

24-28 червня 2019 року у Львові відбудеться 2-га Міжнародна наукова конференція “Хімічна технологія та інженерія – 2”.

 

Подання реєстраційних заявок та тез доповідей до 15 березня 2019 року.

 

Секції:
Комп`ютерне моделювання в хімічній технології та інженерії
Розвиток, енерго- та ресурсозбереження в хімічній та харчовій технологіях
Інноваційні технології в хімічній та харчовій промисловостях
Оптимізація біохімічних процесів та біоінженерія
Зелена хімія
Альтернативні та нетрадиційні джерела енергії
Екологія і сталий розвиток. Охорона навколишнього середовища

Для перегляду детальної інформації натисніть тут

Free Joomla! template by L.THEME