Анонси

«ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМАХ ВОДОВІДВЕДЕННЯ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ»

image003

"Мінськводоканал" запрошує прийняти участь у Міжнародній науково-практичній конференції, що відбудеться 12-13 лютого 2020 р. у Мінську.

Заявки та тези доповідей приймаються до 2 грудня 2019 р.

Мови конференції: російська, англійська. 

 

Тематика конференції:

 • технології та обладнання для очищення стічних вод;
 • технології та обладнання для обробки та утилізації осадів стічних вод;
 • управління викидами в навколишнє середовище від об'єктів водовідведення;
 • сучасні технології знезараження очищених стічних вод;
 • контроль якості очищення стічних вод;
 • автоматизовані системи управління технологічним процесом очищення стічних вод;
 • експлуатація мереж водовідведення та споруд на них;
 • реконструкція об'єктів із залученням кредитних ресурсів;
 • екологічне і санітарне законодавство в сфері очищення стічних вод;
 • реагенти для обробки стічних вод й осадів.

 Для перегляду детальної інформації натисніть тут

 

IWA Water and Development Congress & Exhibition 2019

WDCE19 banner 40

Міжнародна водна асоціація (IWA) запрошує прийняти участь у Конгресі-виставці, який відбудеться 1-5 грудня 2019 р. у Коломбо (Шрі-Ланка).

Конгрес включає семінари, воркшопи, пленарні сессії, виставкову програму та багато інших заходів, які будуть цікавими спеціалістам водної сфери.

«Зелене будівництво»

knuba conf

Кафедра охорони праці та навколишнього середовища Київського національного університету будівництва та архітектури (КНУБА) запрошує прийняти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Зелене будівництво», яка відбудеться 12-13 листопада 2019 р.

Реєстрація учасників триває до 30 жовтня 2019 р.

Мови конференції: українська, англійська. 

 

Тематика конференції:

 • Екологічні стандарти будівельних матеріалів.
 • Ефективне використання земельних, водних та інших природних ресурсів.
 • Рециклізація та утилізація будівельних відходів.
 • Операційні та екологічні ризики будівельної галузі.
 • Передові інженерні системи та технології зеленого будівництва.

 Для перегляду детальної інформації натисніть тут

 

«Проблеми екології та енергозбереження»

mykol

20-22 вересня 2019 р. на базі Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова відбудеться XIII Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми екології та енергозбереження»

Заявки приймаються до 30 серпня 2019 р.

Мови конференції: українська, російська, англійська. 

 

Тематика конференції:

 • Екологічні, економічні проблеми галузі, проблеми енергозбереження
 • Екологічна та техногенна безпека
 • Енергозбереження в технологічних процесах і при управлінні об’єктами та проектами
 • Інформаційні технології в екології та енергозбереженні
 • Екологічний моніторинг і менеджмент
 • Проблеми економіки довкілля та збалансованого природокористування
 • Пожежна безпека та охорона праці
 • Екологічні проблеми регіонів
 • Охорона морського середовища

 Для перегляду детальної інформації натисніть тут

 

«ПЕРСПЕКТИВИ МАЙБУТНЬОГО ТА РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ В ТЕХНОЛОГІЯХ ВОДОПІДГОТОВКИ»

nuht25

 Національний університет харчових технологій та Асоціація виробників мінеральних та питних вод України запрошують прийняти участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції з питань водопідготовки, що відбудеться 14-15 листопада 2019 р. у Києві.

Заявки та тези доповідей приймаються до 2 листопада 2019 р.

Мови конференції: українська, російська, англійська. 

 

Тематика конференції:

 • Актуальні питання впливу фізико-хімічних властивостей води на процеси водопідготовки.
 • Інноваційні підходи до вирішення проблем якості та безпечності питної води.
 • Підвищення ефективності процесів підготовки питної води. Фізико-хімічні та біологічні аспекти очищення питної води.
 • Водопідготовка у харчових виробництвах: стан та перспективи розвитку.
 • Впровадження мембранних технологій для поліпшення якості питної води та напівпродуктів харчових виробництв.
 • Бутильовані води: нові види продукції, технології, якість, безпечність, фізіологічна повноцінність.
 • Водооборотні системи в промисловості та енергетиці. Очищення промислових стічних вод.
 • Еколого-економічні аспекти раціонального водокористування.

 Для перегляду детальної інформації натисніть тут

 

«Чиста вода 2019»

logos4444

 

14-15 листопада 2019 року на базі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» відбудеться VІ Міжнародна науково-практична конференція «Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти».

Тематика онференції охоплює основні напрямки наукових досліджень, вирішення нагальних та перспективних проблем з водопостачання та водоочищення в національних та транснаціональних вимірах, раціонального використання водних ресурсів, створення міжнародного консорціуму за програмою «Горизонт 2020».

Програма буде сформована у жовтні 2019 року.

Реєстрація на сайті конференції до 9 вересня 2019 р.

Термін подання тез доповідей та оплата організаційного внеску до 28 жовтня 2019 р.

 

Секції:

 • Технології очищення природних вод. Технічні аспекти водопостачання.
 • Вплив стічних вод на навколишнє середовище. Моніторинг та прогнозування стану природних водойм в умовах інтенсивного водоспоживання.
 • Технології очищення стічних вод, знешкодження осадів і отримання з них енергії та енергоносіїв. Біологічні та біохімічні аспекти.

 Для перегляду детальної інформації натисніть тут

 

«Ресурси природних вод Карпатського регіону»

00000536 b

23-24 травня 2019 року на базі Національного університету «Львівська політехніка» відбудеться XVIII Міжнародна конференція «Ресурси природних вод карпатського регіону».

Реєстрація та подача матеріалів триває до 7 травня 2019 р.

Мови конференції: українська, російська, англійська.

 

Тематика конференції:

 • Ресурси природних вод та їх екологічний стан
 • Гідротермальні та гідроенергетичні ресурси
 • Рекреаційно-бальнеологічний потенціал Карпатського регіону
 • Водопостачання та проблеми раціонального використання прісних вод
 • Сучасні методи і технології очищення та утилізації стічних вод
 • Сучасні технології питної води
 • Сучасні методи водопідготовки для промислових виробництв
 • Проблеми охорони транскордонних водних басейнів
 • Інтеграція досліджень природних вод до пріоритетів Європейського Союзу.

 Для перегляду детальної інформації натисніть тут

 

«Сучасні проблеми хімії»

Shev

15-17 травня 2019 року на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбудеться XX Міжнародна конференція студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії».

Реєстрація та подача матеріалів триває до 26 квітня 2019 р.

Мови конференції: українська, англійська.

 

Перелік секцій:

 • аналітична хімія
 • неорганічна хімія
 • органічна хімія
 • фізична хімія
 • хімія високомолекулярних сполук.

 Для перегляду детальної інформації натисніть тут

 

«Природа Полісся: дослідження та охорона»

rivne

13-15 червня 2019 року у м. Сарни відбудеться науково-практична конференція з міжнародною участю «Природа Полісся: дослідження та охорона», присвячена 20-річччю Рівненського природного заповідника.

 Тези доповідей приймаються до 30.04.2019 р. включно. 

Мови конференції: українська, російська, англійська.

 

Перелік секцій:

 • Створення та функціонування природоохоронних об'єктів в умовах Полісся
 • Моніторинг та збереження водних, лісових та болотних екосистем Полісся, в тому числі з використанням електронних та ГІС-технологій.
 • Вивчення біорізноманіття Полісся.
 • Поширення та охорона видів, занесених до Червоної книги України.
 • Антропогенний вплив на природу Полісся.
 • Еколого-освітня діяльність та туризм в умовах Полісся.

Для перегляду детальної інформації натисніть тут

 

«Хімія та сучасні технології»

0fSknVSGgl3344

24-26 квітня 2019 року на базі ДВНЗ УДХТУ відбудеться ІХ Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології».

 Тези доповідей приймаються до 29.03.2019 р. включно. 

Мови конференції: українська, російська, англійська.

 

Перелік секцій:

 • Неорганічна хімія, технологія неорганічних речовин та промислова екологія
 • Хімія та технологія води
 • Електрохімія
 • Органічна хімія, технологія органічних речовин та фармацевтичних препаратів
 • Хімія і технологія паливно-мастильних і полімерних матеріалів
 • Хімічна технологія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів
 • Аналітична хімія, хімічна технологія харчових добавок та косметичних засобів
 • Біотехнологія
 • Безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільний захист
 • Комп’ютерне моделювання та системи управління
 • Енергетика, машинобудування та матеріалознавство
 • Напрями вдосконалення систем управління промисловими підприємствами
 • Духовні витоки сучасного суспільства

 Для перегляду детальної інформації натисніть тут

 

«Современные электрохимические технологии и оборудование»

5656

Белорусский государственный технологический университет приглашает принять участие в работе Международной научно-технической конференции «Современные электрохимические технологии и оборудование».

 

Конференция будет проводиться в период с 13 по 17 мая 2019 г. в Белорусском государственном технологическом университете.

 

Подача тезисов до 15.03.2019 г.

 

Рабочие языки конференции: русский, английский.

 

Тематика конференции:
• Гальванотехника и обработка поверхности
• Химические источники тока 
• Защита от коррозии
• Электрохимический синтез
• Электрохимия и нанотехнологии
• Химия и технология наноматериалов

Для просмотра подробной информации нажмите здесь

«Сучасні технології у промисловому виробництві (СТПВ-2019)»

977370 161353702

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій Сумського державного університету запрошує взяти участь у роботі VI Всеукраїнської науково-технічної конференції «Сучасні технології у промисловому виробництві (СТПВ-2019)».

 

Робочі мови конференції: українська, англійська.

 

Тези доповідей подаються до 18.03.2019 р.

 

Конференція відбудеться 16-19 квітня 2019 р.

 

Серед тематичних напрямів конференції є наступні:
– стандартизація і управління якістю у промисловому виробництві;
– термічна і хіміко-термічна обробка заготовок, особливості процесів та технологій;
– технологія неметалевих матеріалів;
– сучасні та прогресивні матеріали і технології;
– методологічні засади охорони праці на виробництві;
– екологічні проблеми промислових регіонів України;
– оцінювання екологічних ризиків виробничих об’єктів;
– екобезпечні, ресурсозбережні технології промислового виробництва;
– синтез нітрогенвмісних гетероциклів;
– кінетика хімічних реакцій;
– електрохімічні процеси в сучасному виробництві;
– дисперсні сорбенти у природоохоронних технологіях.

Для перегляду детальної інформації натисніть тут

“Хімічна технологія та інженерія – 2”

logo cte2 site uk

24-28 червня 2019 року у Львові відбудеться 2-га Міжнародна наукова конференція “Хімічна технологія та інженерія – 2”.

 

Подання реєстраційних заявок та тез доповідей до 15 березня 2019 року.

 

Секції:
Комп`ютерне моделювання в хімічній технології та інженерії
Розвиток, енерго- та ресурсозбереження в хімічній та харчовій технологіях
Інноваційні технології в хімічній та харчовій промисловостях
Оптимізація біохімічних процесів та біоінженерія
Зелена хімія
Альтернативні та нетрадиційні джерела енергії
Екологія і сталий розвиток. Охорона навколишнього середовища

Для перегляду детальної інформації натисніть тут

Free Joomla! template by L.THEME