Анонси

«Сучасні проблеми хімії»

Shev

15-17 травня 2019 року на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбудеться XX Міжнародна конференція студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії».

Реєстрація та подача матеріалів триває до 26 квітня 2019 р.

Мови конференції: українська, англійська.

 

Перелік секцій:

 • аналітична хімія
 • неорганічна хімія
 • органічна хімія
 • фізична хімія
 • хімія високомолекулярних сполук.

 Для перегляду детальної інформації натисніть тут

 

«Природа Полісся: дослідження та охорона»

rivne

13-15 червня 2019 року у м. Сарни відбудеться науково-практична конференція з міжнародною участю «Природа Полісся: дослідження та охорона», присвячена 20-річччю Рівненського природного заповідника.

 Тези доповідей приймаються до 30.04.2019 р. включно. 

Мови конференції: українська, російська, англійська.

 

Перелік секцій:

 • Створення та функціонування природоохоронних об'єктів в умовах Полісся
 • Моніторинг та збереження водних, лісових та болотних екосистем Полісся, в тому числі з використанням електронних та ГІС-технологій.
 • Вивчення біорізноманіття Полісся.
 • Поширення та охорона видів, занесених до Червоної книги України.
 • Антропогенний вплив на природу Полісся.
 • Еколого-освітня діяльність та туризм в умовах Полісся.

Для перегляду детальної інформації натисніть тут

 

«Хімія та сучасні технології»

0fSknVSGgl3344

24-26 квітня 2019 року на базі ДВНЗ УДХТУ відбудеться ІХ Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології».

 Тези доповідей приймаються до 29.03.2019 р. включно. 

Мови конференції: українська, російська, англійська.

 

Перелік секцій:

 • Неорганічна хімія, технологія неорганічних речовин та промислова екологія
 • Хімія та технологія води
 • Електрохімія
 • Органічна хімія, технологія органічних речовин та фармацевтичних препаратів
 • Хімія і технологія паливно-мастильних і полімерних матеріалів
 • Хімічна технологія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів
 • Аналітична хімія, хімічна технологія харчових добавок та косметичних засобів
 • Біотехнологія
 • Безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільний захист
 • Комп’ютерне моделювання та системи управління
 • Енергетика, машинобудування та матеріалознавство
 • Напрями вдосконалення систем управління промисловими підприємствами
 • Духовні витоки сучасного суспільства

 Для перегляду детальної інформації натисніть тут

 

«Современные электрохимические технологии и оборудование»

5656

Белорусский государственный технологический университет приглашает принять участие в работе Международной научно-технической конференции «Современные электрохимические технологии и оборудование».

 

Конференция будет проводиться в период с 13 по 17 мая 2019 г. в Белорусском государственном технологическом университете.

 

Подача тезисов до 15.03.2019 г.

 

Рабочие языки конференции: русский, английский.

 

Тематика конференции:
• Гальванотехника и обработка поверхности
• Химические источники тока 
• Защита от коррозии
• Электрохимический синтез
• Электрохимия и нанотехнологии
• Химия и технология наноматериалов

Для просмотра подробной информации нажмите здесь

«Сучасні технології у промисловому виробництві (СТПВ-2019)»

977370 161353702

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій Сумського державного університету запрошує взяти участь у роботі VI Всеукраїнської науково-технічної конференції «Сучасні технології у промисловому виробництві (СТПВ-2019)».

 

Робочі мови конференції: українська, англійська.

 

Тези доповідей подаються до 18.03.2019 р.

 

Конференція відбудеться 16-19 квітня 2019 р.

 

Серед тематичних напрямів конференції є наступні:
– стандартизація і управління якістю у промисловому виробництві;
– термічна і хіміко-термічна обробка заготовок, особливості процесів та технологій;
– технологія неметалевих матеріалів;
– сучасні та прогресивні матеріали і технології;
– методологічні засади охорони праці на виробництві;
– екологічні проблеми промислових регіонів України;
– оцінювання екологічних ризиків виробничих об’єктів;
– екобезпечні, ресурсозбережні технології промислового виробництва;
– синтез нітрогенвмісних гетероциклів;
– кінетика хімічних реакцій;
– електрохімічні процеси в сучасному виробництві;
– дисперсні сорбенти у природоохоронних технологіях.

Для перегляду детальної інформації натисніть тут

“Хімічна технологія та інженерія – 2”

logo cte2 site uk

24-28 червня 2019 року у Львові відбудеться 2-га Міжнародна наукова конференція “Хімічна технологія та інженерія – 2”.

 

Подання реєстраційних заявок та тез доповідей до 15 березня 2019 року.

 

Секції:
Комп`ютерне моделювання в хімічній технології та інженерії
Розвиток, енерго- та ресурсозбереження в хімічній та харчовій технологіях
Інноваційні технології в хімічній та харчовій промисловостях
Оптимізація біохімічних процесів та біоінженерія
Зелена хімія
Альтернативні та нетрадиційні джерела енергії
Екологія і сталий розвиток. Охорона навколишнього середовища

Для перегляду детальної інформації натисніть тут

Free Joomla! template by L.THEME