Open menu

Кандидатський мінімум

admission_400x230.jpg
cand_pic_400x230.jpg

Кандидатський мінімум для здобувачів та аспірантів України

Для допуску до захисту дисертації претендентові або аспіранту необхідно здати кандидатський мінімум.
Складання кандидатських іспитів (кандидатського мінімуму) обов’язкове для присудження наукового ступеня кандидата наук, а також для здобувачів наукового ступеня доктора наук, які не мають наукового ступеня кандидата наук. Крім того, якщо доктор наук буде здобувачем наукового ступеня кандидата наук не по його спеціальності, він повинен скласти відповідний іспит кандидатського мінімуму за цією спеціальністю.

У кандидатський мінімум включені іспити за спеціальністю філософії по іноземної мови (англійська, німецька або французька). Можливо так само здача третього іспиту з дисципліни написання дисертації в разі коли вона не збігається з дисципліною по корою здобувач отримав базову вищу освіту.

До кандидатських іспитів необхідно отримати допуск по філософії і історії це написання реферату, з іноземної мови це може бути написання переклад реферату, переклад і анотування 600 000 друкованих знаків, заліковий переклад з англійської мови на російську в письмовому вигляді в обсязі 15 000 – 20 000 друкованих знаків, заповнення облікових карток про виконані перекладах, підписаних приймають викладачем. Так само допуск до складання кандидатського мінімуму за фахом буде виданий тільки в тому випадку, якщо є наукові публікації в журналах, рецензують ВАК.

Вимога до реферату по кандидатського мінімуму

 • Основні вимоги і правила написання у кожного освітнього закладу свої, при цьому є найбільш поширені.
 • Тема реферату вибирається з науковим керівником.
 • Обсягом реферату для кандидатського мінімуму від 15 до 20 сторінок 14 шрифт 1,5 інтервалу.
 • Робота визначається глибиною і ретельністю опрацювання літературного матеріалу, логічністю викладу, самостійність аналізу проблеми (допустимі посилання тільки на офіційні видання та офіційні сайти Інтернету, причому число посилань на сайти інтернету має бути обмежена: не більше 1/3 від усієї використовуваної літератури) .
 • Введення і висновок повинні бути змістовними аналітичними частинами реферату.
 • Висновок повинен резюмувати зміст, відображати найбільш істотні історико-наукові положення реферату, супроводжувані аналітичними оцінками автора обсягом не менше трьох страніц.Все цитати повинні бути укладені в лапки і мати посилання на джерело цитування.
 • Список використаної літератури повинен відповідати вимогам бібліографічного опису наукових документів.

Кандидатські іспити приймаються два рази на рік, у вигляді сесій, терміни і тривалість яких встановлюються безпосередньо вищим навчальним закладом, який проводить прийом кандидатських іспитів.

У завдання з іноземної мови кандидатського мінімуму може включаться:

 • переклади наукових статей по темі вашої дисертації,
 • письмовий і усний переклад тексту на іспиті,
 • розповідь про себе і усні теми,
 • бесіда з екзаменаторами англійською мовою з питань, пов’язаних зі спеціальністю і науковою роботою аспіранта …

У завдання з філософії або історії включені усні іспити з філософії.

По закінченню складання кандидатського мінімуму здобувач наукового ступеня кандидата наук повинен представити до спеціалізованої вченої ради оригінал посвідчення і його копію, завірену в установленому порядку.

Копія посвідчення про складені кандидатські іспити поміщається в перший екземпляр атестаційної справи і прямує до Вищої атестаційної комісії. Оригінал посвідчення поміщається в другій екземпляр атестаційної справи і зберігається в дисертаційну раду.

Free Joomla! template by L.THEME