Open menu
audit_418el7b_400x230.jpg

Освітні компоненти для магістратури ОНП

Вибіркові освітні компоненти:

Каталог кафедри ТНР, В та ЗХТ містить анотований перелік вибіркових навчальних дисциплін циклу підготовки програми «Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення».

Студенти 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти обирають освітні компоненти (ОК)/ навчальні дисципліни (НД) згідно навчального плану на другий семестр першого року підготовки та на перший семестр другого року навчання за ОНП.

Зі всіма аспектами щодо реалізації права студентів на вибір дисциплін можна ознайомитися в Положенні про порядок реалізації студентами хіміко-технологічного факультету права на вільний вибір навчальних дисциплін.

Переглянути Ф-каталог (ОНП) за 2022 рік

Переглянути Ф-каталог (ОНП) за 2021 рік

Переглянути каталог кафедри ТНР, В та ЗХТ за 2020 рік

Переглянути актуальні силабуси весняного семестру 2021-2022 н.р.

 

 

Освітні компоненти, що викладались або викладаються співробітниками кафедри:

1. Технологія та обладнання одержання питної та технічної води

Інформація для дистанційного навчання

ПНД

РНП КМ

РНП КМ (Курсова робота)

Методичні вказівки до практичних занять

Практикум. Частина 1 (навчальний посібник)

Практикум. Частина 2 (навчальний посібник)

Методичні вказівки до лабораторних робіт

Конспект лекцій

Відео лабораторних робіт

Силабус

2. Хімія, технологія та обладнання очищення стічних вод

ПНД

РНП КМ

Методичні вказівки до лабораторних робіт

Лабораторний практикум (навчальний посібник)

Відео лабораторних робіт

Силабус

3. Хімічна технологія каталізаторів та каталітичних процесів

Інформація для дистанційного навчання

ПНД

РНП КМ

Силабус

4. Адсорбція, адсорбенти та каталізатори на їх основі

ПНД

РНП КМ

РНП КМ (Курсова робота)

Силабус

5. Прецизійні методи аналізу неорганічних речовин

Інформація для дистанційного навчання

ПНД

РНП КМ

Силабус

6.Технологічне проектування виробництв неорганічних речовин та водоочищення

ПНД

РНП КМ

Силабус

7. Теорія процесів виробництв неорганічних речовин

ПНД

РНП КМ

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (навчальний посібник)

Силабус

8. Комп'ютерні технології

ПНД

РНП КМ

Силабус

9. Інноваційні неорганічні технології

Інформація для дистанційного навчання

ПНД

РНП КМ

РНП КМ (Курсова робота)

Силабус

Силабус (англійською)

10. Інформаційне забезпечення наукових досліджень

Інформація для дистанційного навчання

ПНД

РНП КМ

Силабус

11. Математичні методи оптимізації

Інформація для дистанційного навчання

Силабус

12. Автоматичне регулювання та управління технологічними процесами у виробництві

Інформація для дистанційного навчання

Силабус

13. Інноваційні адсорбенти і фотокаталізатори хімічних технологій

Силабус

14. Оптимізація хіміко-технологічних процесів та систем

Силабус

Силабус (англійська версія)

15. Advanced Process Control

Силабус

16. Сучасні методи керування хіміко-технологічними процесами

Силабус

17. Новітні методи дослідження та аналізу матеріалів у хімії та фармації

Силабус

18. Сучасні інструментальні методи аналізу в хімії

Силабус

19. Сучасний інструментальний аналіз неорганічних речовин

Силабус 2023-2024

20. Сучасні методи кондиціювання та очищення води

Силабус

Силабус (курсовий проєкт)

21. Сучасні методи очищення побутових і промислових стічних вод та їх повторне використання

Силабус

22. Комп'ютерні технології в процесах водопідготовки та водоочищення

Силабус

23. Комп'ютерні технології в гетерогенних процесах хімічних технологій

Силабус

24. Комп'ютерні технології в процесах неорганічних виробництв

Силабус

25. Комп'ютерні програмні пакети в технологіях неорганічних речовин

Силабус

Силабус 2023-2024

26. Modern nanotechnologies

Силабус 2022-2023

27. Теорія адсорбції і каталізу

Силабус 2023-2024

28. Світові тенденції очищення стічних вод

Силабус 2023-2024

29. Наукова робота за темою магістерської дисертації

Інформація для дистанційного навчання

РНП КМ (Основи наукових досліджень)

РНП КМ (НДР за темою магістерської дисертації) 

Силабус

Силабус 2022-2023

Силабус 2022-2023

30. Наукова робота за темою магістерської дисертації

Силабус 2023-2024

31. Робота над магістерською дисертацією

Методичні вказівки до виконання магістерської дисертації

 

Free Joomla! template by L.THEME