Open menu
Image
Image
Image

Сертифікатна програма

В країні з'явилася нова галузь виробничої діяльності пов’язана з розвитком сучасних методів водопідготовки та водоочищення, що вимагає для свого успішного функціонування професійно підготовлених фахівців високого рівня. В даний час в Україні немає жодного закладу вищої освіти (ЗВО), який би повноцінно готував спеціалістів такого профілю.

Для вирішення цієї проблеми розроблено сертифікатну програму «Вода і сучасні водні технології» для магістрів і аспірантів факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського та інших ЗВО.

Програма наповнена унікальним контентом та авторськими курсами, які характеризуються актуальністю інформації та її прикладною спрямованістю, що дозволяє отримати додаткові знання та навички і розширити коло кар’єрних можливостей в цій сфері.

У підготовці фахівців братимуть участь професорсько-викладацькі кадри КПІ ім. Ігоря Сікорського, вчені з Національної Академії наук України, професори з університетів Європи та США, а також провідні фахівці з українських і закордонних компаній, що мають досвід практичної роботи з сучасним водоочисним обладнанням, а також в організації бізнесу водопідготовки.

Навчання за сертифікатною програмою включає курси лекцій, практикуми, лабораторні заняття на сучасному обладнанні, стажування на Науково-виробничому об’єднанні «Екософт», екскурсії на промислові та громадські об’єкти для ознайомлення з роботою сучасних систем водопідготовки.

За результатами опанування слухачем сертифікатної програми, набуття певних професійних знань, умінь і навичок видається сертифікат КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Перелік освітніх компонентів програми

 1. Сучасні методи кондиціювання та очищення води та курсовий проєкт з сучасних методів кондиціонування та очищення води
  Що буде вивчатися – актуальні проблеми питної та технологічної води; сучасні методи, матеріали та технології її кондиціювання та очищення в умовах централізованої та децентралізованої водопідготовки.
 2. Сучасні методи очищення побутових і промислових стічних вод та їх повторного використання
  Що буде вивчатися - сучасні методи, матеріали та технології очищення побутових та промислових стічних вод та їх повторного використання.
 3. Інформаційне забезпечення наукових досліджень
  Що буде вивчатися - сучасні методи обробки інформації, бази даних, розрахунок параметрів сучасних систем за заданими умовами; діджиталізація процесів водопідготовки та водоочищення; інновації та підприємництво.

Реалізація сертифікатної програми здійснюється в Центрі сучасних водних технологій, який створено на ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського за спонсорської підтримки Науково-виробничого об’єднання «Екософт» та ГО «Всеукраїнське водне товариство «WaterNet».

Відкриття Центру відбудлось 01 вересня 2021р. о 1600 у великій хімічній аудиторії 4го корпусу ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Детальна інформація про сертифікатну програму

Наказ про введення в дію сертифікатної програми

Силабус (Сучасні методи кондиціювання та очищення води)

Силабус (Новітні хімічні технології одержання адсорбентів-каталізаторів)

Силабус (Сучасні технології водопідготовки та водоочищення)

Результати навчання за сертифікатною програмою

Центр сучасних водних технологій ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського

center

Напрямки роботи Центру:

 • організація навчання за сертифікатною програмою «Вода та cучасні водні технології»;
 • проведення наукових досліджень сучасних процесів водопідготовки та водоочищення в навчально-дослідній технологічній лабораторії;
 • проведення випробувань з якості води та матеріалів для її очищення у лабораторії іонного обміну та адсорбції, що сертифікована ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;
 • видання фахового журналу категорії Б «Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті».

Керівник Центру:
Мітченко Тетяна Євгенівна, д.т.н., професор кафедри технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології

Free Joomla! template by L.THEME