Open menu

Центр сучасних водних технологій

Image
Image
Image
Image
Image

1 вересня 2021 року у великій хімічній аудиторії 4-го корпусу на хіміко-технологічному факультеті КПІ ім. Ігоря Сікорського відбулося відкриття навчально-дослідно-випробувального Центру сучасних водних технологій.

В країні з'явилася нова галузь виробничої діяльності пов’язана з розвитком сучасних методів водопідготовки та водоочищення, що вимагає для свого успішного функціонування професійно підготовлених фахівців високого рівня. В даний час в Україні немає жодного закладу вищої освіти (ЗВО), який би повноцінно готував спеціалістів такого профілю.

Для вирішення цієї проблеми розроблено сертифікатну програму «Вода і сучасні водні технології» для магістрів і аспірантів факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського та інших ЗВО.

Image

Програма наповнена унікальним контентом та авторськими курсами, які характеризуються актуальністю інформації та її прикладною спрямованістю, що дозволяє отримати додаткові знання та навички і розширити коло кар’єрних можливостей в цій сфері.

У підготовці фахівців братимуть участь професорсько-викладацькі кадри КПІ ім. Ігоря Сікорського, вчені з Національної Академії наук України, професори з університетів Європи та США, а також провідні фахівці з українських і закордонних компаній, що мають досвід практичної роботи з сучасним водоочисним обладнанням, а також в організації бізнесу водопідготовки.

Навчання за сертифікатною програмою включає курси лекцій, практикуми, лабораторні заняття на сучасному обладнанні, стажування на Науково-виробничому об’єднанні «Екософт», екскурсії на промислові та громадські об’єкти для ознайомлення з роботою сучасних систем водопідготовки.

За результатами опанування слухачем сертифікатної програми, набуття певних професійних знань, умінь і навичок видається сертифікат КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Реалізація сертифікатної програми здійснюється в Центрі сучасних водних технологій, який створено на ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського за спонсорської підтримки Науково-виробничого об’єднання «Екософт» та ГО «Всеукраїнське водне товариство «WaterNet».

Напрямки роботи Центру:

  • організація навчання за сертифікатною програмою «Вода та cучасні водні технології»;
  • проведення наукових досліджень сучасних процесів водопідготовки та водоочищення в навчально-дослідній технологічній лабораторії;
  • проведення випробувань з якості води та матеріалів для її очищення у лабораторії іонного обміну та адсорбції, що сертифікована ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;
  • видання фахового журналу категорії Б «Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті».

СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА «ВОДА ТА СУЧАСНІ ВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Перелік освітніх компонентів програми

1. Сучасні методи кондиціювання та очищення води та курсовий проєкт з сучасних методів кондиціонування та очищення води

Що буде вивчатися – актуальні проблеми питної та технологічної води; сучасні методи, матеріали та технології її кондиціювання та очищення в умовах централізованої та децентралізованої водопідготовки.

 

2. Сучасні методи очищення побутових і промислових стічних вод та їх повторного використання

Що буде вивчатися – сучасні методи, матеріали та технології очищення побутових та промислових стічних вод та їх повторного використання.

 

3. Інформаційне забезпечення наукових досліджень

Що буде вивчатися – сучасні методи обробки інформації, бази даних, розрахунок параметрів сучасних систем за заданими умовами; діджиталізація процесів водопідготовки та водоочищення; інновації та підприємництво.

Переглянути детальну інформацію про сертифікатну програму

Керівник Центру

Мітченко Тетяна Євгенівна, д.т.н., професор кафедри технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології

Переглянути інтерв'ю з керівником центру

Free Joomla! template by L.THEME