Open menu

Навчально-методичні публікації (підручники та посібники)

2019 рік

Підручник

  • Підручник з грифом університету: Structural inorganic chemistry [Electronic resource]: Textbook for Bachelor students of the specialty 161 "Chemical technologies and engineering" / Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute; the authors: T.A. Dontsova, S.V. Nahirniak – Kyiv: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2019. – 194 p.

Навчальні посібники

  • Технологія зв’язаного азоту і хімічних добрив: технологія та алгоритми розрахунків виробництва азотних добрив. [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», спеціалізації «Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення» / А.Л. Концевой ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 3,84 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 221 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сік орського. протокол №10 від 20.06.2019 р.
  • Технічний аналіз, стандартизація, сертифікація та управління якістю продукції в галузі: Конспект лекцій з розділу «Технічний аналіз та контроль виробництва неорганічних речовин. Лабораторний практикум. [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», спеціалізації «Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення» /уклад. Т.І. Обушенко, Н.М. Толстопалова; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,7 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 180 с.
  • Хімічна технологія каталізаторів та каталітичних процесів: Конспект лекцій з розділу «Технологія каталізаторів». Лабораторний практикум. [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», спеціалізації «Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення» /уклад. Т.І. Обушенко, Ю.М. Феденко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 6,5 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 300 с.
  • Технологія та обладнання одержання питної та технічної води. Практикум. Частина 1. [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студ. спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», спеціалізації «Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення» / Н.М. Толстопалова, М.І. Літинська, Т.І. Обушенко; КПІ ім. Ігоря Сікорського – Електронні текстові дані (1 файл: 4,00 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 101 с.
  • Технологія та обладнання очищення стічних вод. Лабораторний практикум [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студ. спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», спеціалізації «Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення» / М.І. Літинська, І.В. Косогіна, Н.М. Толстопалова, Т.І. Обушенко, С.О. Кирій; КПІ ім. Ігоря Сікорського – Електронні текстові дані (1 файл: 1,66 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 73 с.

Free Joomla! template by L.THEME