Open menu

Наукові теми та результати

Тема НДР: «Новітні нанодисперсні оксидні та композитні адсорбенти і каталізатори екологічного призначення», 2307п

Керівник НДР: Корнілович Борис Юрійович, зараз - Тобілко Вікторія Юріївна

Відповідальний виконавець: Іваненко Ірина Миколаївна

Терміни виконання: початок – 01.01.2020 р., закінчення – 31.12.2022 р.

 

Короткий зміст:

Об'єкт дослідження: нано- та мікророзмірні прості і складні оксиди, їх композити та наноматеріали на основі шаруватих силікатів.

Предмет дослідження: структура, морфологія, механічні характеристики, фізико-хімічні властивості нано- та мікророзмірних оксидів, їх композитів та наноматеріалів на основі шаруватих силікатів; гетерогенні адсорбційні, каталітичні та фотокаталітичні процеси за їх участю.

  

 tobilko

Тобілко Вікторія Юріївна

Мета полягає у отриманні новітніх адсорбційних та каталітичних матеріалів на основі нано- та мікророзмірних оксидів, їх композитів та з використанням природної мінеральної сировини (шаруватих силікатів, вулканічного скла) з регульованою морфологією, структурою та фізико-хімічними властивостями.

Завдання, на вирішення яких спрямовано проект:

  • аналіз і узагальнення наукової інформації щодо сучасного стану проблеми отримання нано- та мікророзмірних оксидів і композитів з регульованою структурою і властивостями;

    вивчення морфології, структурних параметрів, механічних характеристик та фізико-хімічних властивостей синтезованих оксидів і композитів, в тому числі на основі природних іонообмінників (глин, цеолітів, перліту), з'ясування їх залежності від умов отримання традиційним та модифікованими методами;

  • комплексне системне дослідження встановленню закономірностей перебігу каталітичних, сорбційних та інших гетерофазних процесів за участю синтезованих нано- та мікророзмірних оксидів і композитів;

  • розвиток наукових засад сорбційних процесів на природних іонообмінниках, що визначають міграцію радіонуклідів та важких металів у навколишньому середовищі та уточнення відповідних міграційних моделей;

 

Ivanenko2

Іваненко Ірина Миколаївна

  • дослідно-промислове випробування розроблених адсорбентів та каталізаторів, обґрунтування екологічної і економічно доцільної технології їх отримання і застосування, впровадження у виробництво;
  • технологічні рекомендації виготовлення і використання розроблених адсорбентів та каталізаторів для вилучення з стічних, поверхневих та підземних вод найбільш екологічно небезпечних токсикантів – сполук урану, арсену, кадмію та ін. в регіонах України з підвищеними екологічними ризиками.

Free Joomla! template by L.THEME